Finansijski izveštaji koje sastavljaju preduzetnici razvrstani u mala, srednja i velika pravna lica

Prema informacijama i usmenim tumačenjima iz Ministarstva finansija kojima raspolažemo, nezavisno od zakonske odredbe (iz koje to ne proizlazi), isključivo preduzetnici koji su razvrstani kao mikro pravno lice sastavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha, dok preduzetnici koji su prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu razvrstani u mala, srednja i velika pravna lica finansijske izveštaje za 2020. godinu sastavljaju u punom setu, tj. njihovi izveštaji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje.

Ministarstvo finansija po ovom pitanju nije i neće davati službeno mišljenje, ali ovakvo tumačenje sadržano je u Uputstvu za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu objavljenom na internet stranici Agencije za privredne registre, što ukazuje da će Agencija postupati u skladu sa tim tumačenjem iako ono nije utemeljeno na trenutno važećim propisima.


O sastavljanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu, detaljno pišemo u stručnom časopisu „Informator“, br. 4/2021.

VAŽNO: Videti novu informaciju od 12.02.2021.