Indeks cena na malo u 2002. godini

Prema saopštenjima zavoda za statistiku indeksi cena na malo u 2002. godini su se kretali na sledeći način:
 

OPIS
1.2002.
12.2001.
2.2002.
1.2002.
3.2002.
2.2002.
4.2002.
3.2002.
5.2002.
4.2002.
6.2002.
5.2002.
7.2002.
6.2002.
8.2002.
7.2002.
9.2002.
8.2002.
10.2002.
9.2002.
11.2002.
10.2002.
12.2002.
11.2002.
12.2002.
12.2001.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SRJ
100,7
101,0
100,8
100,9
100,5
100,5
103,9
100,4
100,9
101,4
101,8
100,7
114,2
Crna Gora
Republika Srbija
100,6
101,0
100,8
100,9
100,4
100,5
104,1
100,4
100,9
101,5
102,0
100,8
114,8
Centralna Srbija
100,6
101,4
100,8
101,1
100,5
100,4
104,0
99,9
100,9
101,5
102,4
100,9
115,4
Vojvodina
100,3
100,6
100,6
100,5
100,3
101,2
104,9
101,0
100,8
101,8
101,2
100,1
114,1
Beograd
100,3
101,9
100,9
100,6
101,5
99,6
104,2
99,8
100,6
101,2
104,6
99,9
115,8