Indeks cena na malo u 2010. godini

OPIS

1.10.
12.09.

2.10.
1.10.

3.10.
2.10.

4.10.
3.10.

5.10.
4.10.

6.10.
5.10.

7.10.
6.10.

1

2

3

4

5

6

7

8

Republika Srbija

100,8

100,7

101,6

101,1

101,0

100,0

100,4

Beograd

101,2

100,5

102,2

100,8

100,7

100,7

99,9

Saopštenja RZS i ZIS Beograda, br.
i datum

RZS: 32 od 12/02/10

ZIS: 10/10 od 5/02/10

RZS: 50 od 1/03/10
ZIS:
18/10 od 5/03/10

RZS: 83 od 31/03/10

ZIS: 25/10 od 7/04/10

RZS: 113 od 30/04/10
ZIS:

32/10 od 4/05/10

RZS: 142 od 31/05/10
ZIS:
37/10 od 2/06/10

RZS: 185 od 30/06/10
ZIS: 49/10 od 2/07/10

RZS: 222 od 30/07/10
ZIS:
56/10 od 30/07/10

„Sl. gl. RS“, br.

7/10

10/10

21/10

29/10

37/10

45/10

54/10
Nastavak tabele
OPIS
8.10.
7.10.
9.10.
8.10.
10.10.
9.10.
11.10.
10.10.
12.10.
11.10.
12.10.
12.09.
1
9
10
11

12
13
14
Republika Srbija
101,0
101,0
101,0
101,8
100,7
111,5
Beograd
101,2
100,9
100,4
101,3
100,6
110,8
Saopštenja RZS i ZIS Beograda, br.
i datum
RZS: 250 od 31/08/10 i ZIS: 65/10 od 1/09/10
RZS: 283 od 30/09/10 i ZIS: 73/10 od 1/10/10
RZS: 308 od 29/10/10 i ZIS: 81/10 od 1/11/10
RZS: 337 od 30/11/10 i
ZIS: 89/10 od 2/12/10
RZS: 375 od 30/12/10 i
ZIS: 3/11 od 5/01/11
„Sl. gl. RS“, br.
62/10
70/10
80/10
91/10
102/10
Republički zavod za statistiku, u procesu dostizanja standarda Evropske Unije, počeo je od 2007. godine sa obračunavanjem i objavljivanjem Indeksa potrošačkih cena po COICOP klasifikaciji koji je osnovna mera inflacije u Evropi. U skladu s tim, RZS u toku 2010. su objavljivani podaci o Indeksima cena na malo i Indeksima troškova života samo na ukupnom nivou. Podaci za AP Kosovo i Metohiju nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno) jer RZS od 1999. godine ne raspolaže ovim podacima.

Od 1. januara 2011. godine RZS više ne objavljuje podatke o indeksima cena na malo.