Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 119 od 5.05.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2011. godine je bio:

OPIS

4.2011.
Ø 2010.

4.2011.
3.2011.

4.2011.
4.2010.

 4.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

116,0

102,5

118,5

109,5

Vojvodina

123,8

102,5

128,1

113,5

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2011. godine po delatnostima
 
4.2011.
Ø 2010.
4.2011.
3.2011.
4.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
116,0
102,5
109,5
Po nameni potrošnje
Energija
122,9
107,5
115,6
Intermedijarni proizvodi, osim energije
111,9
99,3
106,2
Kapitalni proizvodi
105,4
100,0
101,1
Trajni proizvodi za široku potrošnju
107,8
100,0
100,0
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
116,4
101,1
109,7
RUDARSTVO
127,7
101,8
115,8
Eksploatacija uglja
114,6
100,0
113,9
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
142,6
102,8
119,7
Ekspolatacija ruda metala
108,3
103,5
102,0
Ostalo rudarstvo
106,1
101,8
103,1
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
114,1
101,0
107,5
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
126,7
100,7
116,0
Proizvodnja pića
111,1
102,0
106,9
Proizvodnja duvanskih proizvoda
109,7
104,7
108,5
Proizvodnja tekstila
117,3
99,8
115,8
Proizvodnja odevnih predmeta
115,1
93,5
102,3
Proizvodnja kože i predmeta od kože
103,7
100,3
103,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
100,9
98,1
100,3
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
106,7
99,5
101,8
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
110,2
100,0
95,9
Proizvodnja koksa i derivata nafte
124,7
107,7
113,6
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
113,4
99,5
110,0
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
106,7
100,3
104,5
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
106,9
100,2
102,1
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
101,4
99,6
100,1
Proizvodnja osnovnih metala
107,6
99,8
99,9
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
105,0
100,0
102,6
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
105,1
100,0
100,3
Proizvodnja električne opreme
107,9
98,0
100,6
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
108,4
99,7
102,4
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
102,1
102,0
99,9
Proizvodnja nameštaja
109,2
100,0
100,0
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
119,6
111,8
117,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
119,6
111,8
117,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
109,6
100,1
102,7
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
109,6
100,1
102,7
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,1
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
113,3
100,0
109,3
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
104,2
100,1
101,3
Drumska saobraćajna sredstva
113,5
100,3
105,9
Tečna goriva i maziva
127,8
113,8
116,6
Metalni aparati za domaćinstvo
108,2
100,0
100,1
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
112,1
93,6
100,1
Obuća (kožna i gumena)
105,7
101,7
106,6