Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 121 od 5.05.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2014. godine je bio:

OPIS  IV/2014
Ø 2013 
IV/2014
III/2014
IV/2014
XII/2013 
Republika Srbija  100,3 100,0 100,5
Vojvodina  99,0 100,3 100,5

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u aprilu 2014. godine po delatnostima

OPIS IV/2014
Ø2013 
IV/2014
III/2014
IV/2014
XII/2013 
UKUPNO  100,3 100,0 100,5
Po nameni potrošnje 
    Energija  102,8 100,3 100,7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98,5 99,8 101,2
    Kapitalni proizvodi  99,1 99,8 100,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,9 100,1 99,9
RUDARSTVO  95,6 100,1 102,1
    Eksploatacija uglja  101,7 100,2 101,3
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  96,7 100,8 98,6
    Ekspolatacija ruda metala  86,3 99,7 105,8
    Ostalo rudarstvo  100,7 100,0 100,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,1 100,1 100,4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,1 100,1 99,6
    Proizvodnja pića  102,0 100,2 101,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107,3 100,0 99,8
    Proizvodnja tekstila  100,6 100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,2 99,8 97,6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,0 100,0 102,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  102,5 101,0 104,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96,2 96,9 97,9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,6 100,0 101,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  94,1 101,3 101,6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  105,1 100,7 102,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  98,6 99,8 98,2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,7 100,7 100,6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,2 100,0 101,7
    Proizvodnja osnovnih metala  96,9 98,9 100,4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,9 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  101,2 100,0 101,1
    Proizvodnja električne opreme  99,0 99,3 99,7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99,2 100,1 100,4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  95,2 99,0 98,8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,0 100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,0 100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  107,3 100,0 104,5
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  107,3 100,0 104,5
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,2 100,2 100,5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102,2 99,9 101,3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102,6 100,0 102,2
    Drumska saobraćajna sredstva  92,4 97,9 97,2
    Tečna goriva i maziva  91,1 102,7 103,9
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,6 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,0 99,8 97,3
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 100,0 100,0