Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 113 od 5.05.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2015. godine je bio: 

OPIS  IV/2015
Ø 2014 
IV/2015
III/2015 
IV/2015
XII/2014 
Republika Srbija  100,6  100,3  101,6 
Vojvodina  98,4  99,8  102,4 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2015. godine po delatnostima

OPIS IV/2015
Ø2014 
IV/2015
III/2015 
IV/2015
XII/2014 
UKUPNO  100,6  100,3  101,6 
    Po nameni potrošnje 
    Energija  97,7  99,5  102,8 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  103,0  100,2  101,5 
    Kapitalni proizvodi  100,8 100,0  100,9 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102,7  100,0  100,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,1  101,3  100,8 
RUDARSTVO  104,3  99,8  103,1 
    Eksploatacija uglja  100,1  100,2  100,6 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  80,3  97,5  101,6 
    Ekspolatacija ruda metala  120,3  100,0  106,9 
    Ostalo rudarstvo  99,8  100,0  100,1 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,6  100,5  101,1 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  100,5  100,7  100,6 
    Proizvodnja pića  108,1  105,8  105,8 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  97,5  102,5  100,0 
    Proizvodnja tekstila  105,9  100,0  105,6 
    Proizvodnja odevnih predmeta  104,8  99,7  101,3 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,9  100,0  100,0 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,6  100,0  100,2 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  103,7  102,0  102,3 
    [tampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,0  100,0  97,5 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  80,5  97,4  104,3 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  102,8  99,3  102,1 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  92,1  100,0  92,2 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,6  100,2  100,4 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,6  100,2  100,1 
    Proizvodnja osnovnih metala  102,1  100,3  100,3 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,8  100,0  100,8 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7  100,0  101,6 
    Proizvodnja električne opreme  102,4  100,1  100,7 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  103,4  100,1  103,4 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,6  100,1  100,2 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja nameštaja  102,4  100,0  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,1  100,0  102,9 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,1  100,0  102,9 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  105,9  100,3  100,3 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  105,9  100,3  100,3 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,4  100,4  105,3 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  114,0  101,3  108,9 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,1  100,4  99,4 
    Drumska saobraćajna sredstva  98,8  100,0  100,0 
    Tečna goriva i maziva  82,7  98,1  106,7 
    Metalni aparati za domaćinstvo  103,7  100,0  101,8 
    Električni aparati  100,0  100,0  100,0 
    Drveni nameštaj  102,3  100,0  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  105,3  99,7  101,5 
    Obuća (kožna i gumena)  99,2  100,0  100,0