Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 113 od 5.05.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2017. godine je bio: 

OPIS  IV/2017
Ø 2016
IV/2017
III/2017 
IV/2017
XII/2016
Republika Srbija  104.4 100.9 102.4
Vojvodina  106.9 101.0 103.7

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2017. godine po delatnostima

OPIS IV/2017
Ø 2016
IV/2017
III/2017
IV/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 104.4 100.9 102.4
Po nameni potrošnje
  Energija  108.8 101.4 103.3
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 105.6 101.0 104.0
  Kapitalni proizvodi  102.7 100.8 101.3
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.9 100.0 100.9
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.3 100.5 100.9
RUDARSTVO 128.5 110.3 108.5
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 131.2 104.8 104.3
    Eksploatacija ruda metala 151.3 119.1 115.4
    Ostalo rudarstvo 100.4 100.0 100.3
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 104.9 100.8 102.9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101.1 100.6 101.7
    Proizvodnja pića                                             100.7 100.5 100.8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             112.2 100.0 98.0
    Proizvodnja tekstila                                         97.6 99.9 99.4
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 95.3 99.8 93.8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         96.3 100.3 96.9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 101.9 98.2 100.8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101.1 99.7 100.6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               77.5 101.6 104.2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           130.8 103.7 110.8
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 104.1 100.3 104.5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     100.0 100.0 100.8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     102.8 100.1 104.1
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         102.8 100.1 101.4
    Proizvodnja osnovnih metala                                 119.3 100.8 110.8
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         102.2 100.6 102.2
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   107.9 105.2 102.9
    Proizvodnja električne opreme                                 100.7 100.0 100.3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.4 100.7 100.5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 101.1 99.9 100.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   95.1 100.0 96.5
    Proizvodnja nameštaja                                       102.3 100.0 102.3
    Ostale prerađivačke delatnosti                               107.1 100.0 106.8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 99.6 100.3 99.7
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 99.6 100.3 99.7
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 100.4 100.0 100.0
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               100.4 100.0 100.0
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.6 100.0 101.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 92.2 100.8 99.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 105.2 100.6 102.5
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 130.3 103.8 110.8
    Metalni aparati za domaćinstvo 100.0 99.8 100.0
    Električni aparati 100.1 100.0 99.9
    Drveni nameštaj 102.5 100.0 102.4
    Odeća (tkanine i konfekcija) 95.3 99.8 93.8
    Obuća (kožna i gumena) 94.9 100.5 95.7