Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 107 od 6.05.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u APRILU 2019. godine je bio: 

OPIS  IV/2019
Ø 2018
IV/2019
III/2019
IV/2019
XII/2018 
Republika Srbija  101,2 100,6 101,5
Vojvodina  102,1 101,5 103,4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
IV/2019
Ø 2018 
IV/2019
III/2019
IV/2019
XII/2018
UKUPNO  101,2 100,6 101,5
    Po nameni potrošnje 
    Energija  101,5 101,4 103,3
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  101,0 100,6 100,7
    Kapitalni proizvodi  100,3 100,1 100,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,2 99,7 99,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,7 100,2 101,3
RUDARSTVO  105,8 100,7 103,7
    Eksploatacija uglja  100,0 94,3 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  111,7 106,4 122,8
    Ekspolatacija ruda metala  108,1 100,0 100,1
    Ostalo rudarstvo  100,6 99,9 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101,4 100,7 101,8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,4 100,3 101,5
    Proizvodnja pića  101,1 100,0 100,2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,6 100,2 104,6
    Proizvodnja tekstila  101,9 102,9 102,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  101,3 102,0 101,7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  97,8 98,3 98,6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,9 101,0 100,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100,6 100,1 100,8
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,9 98,9 102,1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  104,6 104,8 111,4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  99,7 102,5 101,0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,6 100,0 100,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,8 99,9 99,8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,4 100,5 101,4
    Proizvodnja osnovnih metala  98,3 99,9 99,5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  101,6 99,7 100,4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  97,5 101,3 96,6
    Proizvodnja električne opreme  98,8 99,8 99,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,3 100,0 100,8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,9 100,1 100,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  106,8 100,0 106,8
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,0 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  102,3 98,9 99,2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 100,0 102,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,7 100,0 100,7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  101,3 100,4 99,5
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  105,0 105,0 113,6
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  97,1 99,2 99,1
    Drveni nameštaj  100,2 100,0 100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101,4 102,0 101,7
    Obuća (kožna i gumena)  97,0 97,7 98,0