Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2020.

Prema Saopštenju RZS broj 114 od 5.05.2020. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u APRILU 2020. godine je bio: 

OPIS  IV/2020
Ø 2019
IV/2020
III/2020
IV/2020
XII/2019
Republika Srbija  97,5 98,4 97,3
Vojvodina  92,8 96,0 93,0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2020. godine po delatnostima 

OPIS
IV/2020
Ø 2019
IV/2020
III/2020
IV/2020
XII/2019
UKUPNO  97,5 98,4 97,3
    Po nameni potrošnje 
    Energija  89,9 94,5 89,5
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98,6 99,5 99,5
    Kapitalni proizvodi  99,3 99,6 99,1
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,9 100,0 100,8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,3 100,1 101,4
RUDARSTVO  87,2 94,8 87,4
    Eksploatacija uglja  100,9 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  38,1 68,4 38,2
    Ekspolatacija ruda metala  94,7 95,6 95,2
    Ostalo rudarstvo  100,5 100,4 100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  96,8 98,1 96,9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,5 100,1 101,5
    Proizvodnja pića  100,7 100,0 100,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,5 100,0 104,9
    Proizvodnja tekstila  102,6 99,0 102,6
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,4 100,1 100,8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,0 98,4 96,4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  98,9 99,2 98,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  98,0 100,2 99,8
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  96,3 100,0 99,6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  63,2 78,0 64,2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  98,4 100,3 99,9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,4 100,0 99,5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  98,9 99,9 99,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  100,1 99,0 99,4
    Proizvodnja osnovnih metala  96,6 97,6 98,2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,7 100,1 100,5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,4 100,0 100,0
    Proizvodnja električne opreme  100,4 99,8 100,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2 100,0 100,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  98,5 99,5 98,6
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  101,7 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,4 100,1 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  99,6 100,0 99,5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,6 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,6 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,0 99,7 102,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  99,8 99,8 99,8
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  98,2 99,3 98,8
    Drumska saobraćajna sredstva  98,6 100,0 98,9
    Tečna goriva i maziva  62,0 76,6 62,5
    Metalni aparati za domaćinstvo  99,9 99,9 99,9
    Električni aparati  102,0 100,0 102,2
    Drveni nameštaj  100,4 100,2 100,2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,4 100,1 100,8
    Obuća (kožna i gumena)  101,3 97,8 95,0