Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 111 od 5.05.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u APRILU 2021. godine je bio: 

OPIS 
IV/2021
Ø 2020
IV/2021
III/2021
IV/2021
IV/2020
Republika Srbija 
106,1
100,9
107,2
Vojvodina 
110,9
100,5
113,7

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
IV/2021
Ø 2020
IV/2021
III/2021
IV/2021
IV/2020
UKUPNO 
106,1
100,9
107,2
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
107,4
98,7
111,4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
110,5
103,7
109,8
    Kapitalni proizvodi 
101,2
100,4
101,3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
99,5
100,1
99,6
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
104,0
100,9
104,6
RUDARSTVO 
108,2
101,0
117,7
    Eksploatacija uglja 
93,8
100,0
91,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
139,6
101,6
241,0
    Ekspolatacija ruda metala 
104,0
101,4
106,6
    Ostalo rudarstvo 
100,1
100,0
100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
107,2
101,1
108,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
105,8
101,2
106,6
    Proizvodnja pića 
100,7
99,3
100,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
104,4
100,2
105,3
    Proizvodnja tekstila 
101,5
101,2
99,8
    Proizvodnja odevnih predmeta 
100,0
100,2
99,4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
99,8
100,7
99,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
100,5
100,6
102,0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
103,3
102,3
102,7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
99,3
100,0
98,4
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
121,2
95,9
136,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
127,1
111,0
123,4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,9
100,4
102,3
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
109,9
108,4
108,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
100,4
100,1
100,7
    Proizvodnja osnovnih metala 
129,2
102,4
128,1
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
100,5
100,1
99,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
97,9
100,0
97,6
    Proizvodnja električne opreme 
100,3
100,3
100,5
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
101,6
100,2
101,6
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
102,0
100,5
102,5
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
100,7
100,2
100,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101,8
100,5
102,2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
104,7
100,0
104,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
104,7
100,0
104,7
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
104,8
102,5
104,9
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
99,2
98,9
99,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
107,4
105,9
107,7
    Drumska saobraćajna sredstva 
99,9
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
121,5
95,3
137,4
    Metalni aparati za domaćinstvo 
100,1
100,0
100,1
    Električni aparati 
97,9
100,0
97,9
    Drveni nameštaj 
100,7
100,2
100,7
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
100,0
100,2
99,4
    Obuća (kožna i gumena) 
99,8
100,9
98,6