Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 250 od 5.09.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2014. godine je bio:

OPIS  VIII/2014
Ø 2013 
VIII/2014
VII/2014
VIII/2014
XII/2013 
Republika Srbija  101,4 100,2 101,6
Vojvodina  99,9 99,3 101,5

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u avgustu 2014. godine po delatnostima

OPIS VIII/2014
Ø2013
VIII/2014
VII/2014
VIII/2014
XII/2013
2 3 4
UKUPNO  101,4 100,2 101,6
Po nameni potrošnje 
    Energija  104,0 99,5 101,8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,1 100,6 102,9
    Kapitalni proizvodi  100,1 101,0 101,1
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,0 99,9 99,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,6 100,3 100,6
RUDARSTVO  102,4 104,5 109,3
    Eksploatacija uglja  105,9 100,0 105,5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  97,0 99,2 99,0
    Ekspolatacija ruda metala  101,1 114,9 123,9
    Ostalo rudarstvo  100,7 100,0 100,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,9 100,0 101,2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,6 99,6 100,1
    Proizvodnja pića  104,6 102,6 104,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,4 101,0 100,8
    Proizvodnja tekstila  100,8 100,2 100,2
    Proizvodnja odevnih predmeta  96,7 99,7 96,1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,0 100,0 102,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  108,9 99,4 110,6
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  95,3 100,0 97,0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,6 100,0 101,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  95,3 97,4 102,9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  106,7 99,3 104,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  98,6 100,0 98,2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,7 100,0 100,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103,7 100,1 103,1
    Proizvodnja osnovnih metala  97,5 100,4 101,0
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,9 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  101,1 99,9 100,9
    Proizvodnja električne opreme  99,7 100,4 100,3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  98,5 100,0 99,6
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  100,9 105,0 104,7
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,0 100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,0 100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  117,5 100,0 114,5
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  117,5 100,0 114,5
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  98,8 100,2 97,1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102,3 99,8 101,5
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105,3 100,6 104,9
    Drumska saobraćajna sredstva  103,0 110,2 108,3
    Tečna goriva i maziva  92,6 95,8 105,5
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,6 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  96,4 99,7 95,7
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 100,0 100,0