Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 242 od 4.09.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2015. godine je bio:

OPIS VIII/2015
Ø 2014
VIII/2015
VII/2015
VIII/2015
XII/2014
1 2 3 4
Republika Srbija 100,7 99,8 101,6
Vojvodina 98,7 98,1 102,7

 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2015. godine po delatnostima

 

OPIS VIII/2015
Ø 2014
VIII/2015
VII/2015
VIII/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO 100,7 99,8 101,6
  Po nameni potrošnje
  Energija 97,0 99,7 102,0
  Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,1 98,4 100,5
  Kapitalni proizvodi 101,0 100,0 101,2
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,9 100,0 100,6
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,7 101,1 102,4
RUDARSTVO 89,6 97,1 88,5
  Eksploatacija uglja 80,1 100,0 80,5
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 61,7 85,2 78,0
  Ekspolatacija ruda metala 107,4 96,7 95,5
  Ostalo rudarstvo 100,2 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 100,1 99,2 101,5
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,7 100,5 101,7
  Proizvodnja pića 108,1 100,0 105,8
  Proizvodnja duvanskih proizvoda 112,7 114,4 105,6
  Proizvodnja tekstila 105,9 100,0 105,6
  Proizvodnja odevnih predmeta 101,2 99,7 97,8
  Proizvodnja kože i predmeta od kože 99,9 100,0 100,0
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 101,6 100,0 100,2
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 102,3 97,4 100,9
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 95,0 100,0 97,5
  Proizvodnja koksa i derivata nafte 77,5 89,9 100,4
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 103,0 94,6 102,2
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 92,3 100,3 92,4
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,8 100,0 103,6
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 100,8 100,0 99,3
  Proizvodnja osnovnih metala 100,0 99,0 98,3
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 101,1 100,0 101,0
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,7 100,0 101,6
  Proizvodnja električne opreme 102,5 99,9 100,8
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 104,1 100,0 104,0
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,7 100,0 100,3
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja 102,4 100,0 100,0
  Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 105,6 102,6 105,5
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 105,6 102,6 105,5
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 107,2 100,4 101,5
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 107,2 100,4 101,5
  Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 104,4 100,0 105,3
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 88,5 82,8 84,5
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 99,9 99,6 99,2
  Drumska saobraćajna sredstva 98,7 100,0 100,0
  Tečna goriva i maziva 84,5 89,4 109,1
  Metalni aparati za domaćinstvo 104,5 100,0 102,6
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 102,3 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 101,3 99,7 97,6
  Obuća (kožna i gumena) 99,2 100,0 100,0