Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 248 od 5.09.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2017. godine je bio: 

OPIS  VIII/2017
Ø 2016
VIII/2017
VII/2017 
VIII/2017
XII/2016
Republika Srbija  102.6 100.3 100.7
Vojvodina  103.2 101.1 100.1

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2017. godine po delatnostima

OPIS VIII/2017
Ø 2016
VIII/2017
VII/2017
VIII/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 102.6 100.3 100.7
Po nameni potrošnje
  Energija  104.6 101.3 99.3
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 102.7 100.0 101.1
  Kapitalni proizvodi  103.0 99.9 101.7
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.4 99.7 100.4
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.8 99.9 101.4
RUDARSTVO 105.7 94.3 89.3
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 114.6 103.0 91.0
    Eksploatacija ruda metala 106.8 87.1 81.5
    Ostalo rudarstvo 100.6 100.4 100.4
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 103.2 100.5 101.2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101.6 100.1 102.2
    Proizvodnja pića                                             100.9 100.1 100.9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             119.0 99.5 103.9
    Proizvodnja tekstila                                         96.8 99.5 98.6
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 95.5 100.0 94.0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         95.8 101.6 96.4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 104.5 100.2 103.3
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101.1 99.2 100.6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               79.0 100.1 106.1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           115.7 104.0 98.0
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 99.5 100.8 100.0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     99.7 99.9 100.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     101.7 99.8 103.0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101.4 99.8 99.9
    Proizvodnja osnovnih metala                                 114.0 102.5 105.8
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         101.4 99.9 101.4
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   115.5 100.0 110.1
    Proizvodnja električne opreme                                 99.4 99.3 99.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.0 99.9 100.1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.3 99.9 99.6
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   110.3 108.4 112.0
    Proizvodnja nameštaja                                       102.4 100.1 102.4
    Ostale prerađivačke delatnosti                               105.5 99.6 105.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 99.9 100.0 100.0
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 99.9 100.0 100.0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 101.1 100.2 100.7
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               101.1 100.2 100.7
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.4 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 91.8 101.2 99.2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 104.0 99.6 101.3
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 114.1 104.6 97.1
    Metalni aparati za domaćinstvo 100.3 100.3 100.3
    Električni aparati 97.3 98.2 97.1
    Drveni nameštaj 102.5 100.1 102.5
    Odeća (tkanine i konfekcija) 95.5 100.0 94.0
    Obuća (kožna i gumena) 94.2 102.2 95.0