Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2020.

Prema Saopštenju RZS broj 246 od 4.09.2020. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u AVGUSTU 2020. godine je bio: 

OPIS  VIII/2020
Ø 2019
VIII/2020
VII/2020
VIII/2020
XII/2019
Republika Srbija  98,0 99,8 97,8
Vojvodina  93,7 99,4 93,9

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2020. godine po delatnostima 

OPIS
VIII/2020
Ø 2019
VIII/2020
VII/2020
VIII/2020
XII/2019
UKUPNO  98,0 99,8 97,8
    Po nameni potrošnje 
    Energija  91,5 99,4 91,1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97,5 100,2 98,4
    Kapitalni proizvodi  99,5 100,1 99,3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101,0 100,0 100,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  103,5 99,9 102,5
RUDARSTVO  91,8 100,7 92,0
    Eksploatacija uglja  100,9 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  61,8 99,0 62,0
    Ekspolatacija ruda metala  95,8 101,7 96,4
    Ostalo rudarstvo  100,5 100,0 100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  97,4 99,8 97,4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  103,9 99,8 102,9
    Proizvodnja pića  101,1 100,2 101,0
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  111,4 100,0 107,7
    Proizvodnja tekstila  101,3 99,8 101,3
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,2 98,6 99,5
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  98,2 100,0 93,7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,6 100,4 99,8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96,8 100,4 98,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  94,9 100,5 98,2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  67,8 97,1 68,9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  94,1 100,1 95,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,6 100,0 99,8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97,5 100,0 98,2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  100,9 100,3 100,1
    Proizvodnja osnovnih metala  94,4 100,0 96,0
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  98,9 99,5 99,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,4 100,0 100,0
    Proizvodnja električne opreme  100,6 100,1 100,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2 100,0 100,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,1 100,3 99,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  101,7 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,4 100,0 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  100,3 100,0 100,2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,6 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,6 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,0 100,0 102,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,1 99,4 100,0
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  98,1 100,2 98,7
    Drumska saobraćajna sredstva  98,6 100,0 98,9
    Tečna goriva i maziva  67,1 96,8 67,6
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  102,0 100,0 102,2
    Drveni nameštaj  100,4 100,0 100,2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,2 98,6 99,5
    Obuća (kožna i gumena)  97,5 100,0 91,4