Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 245 od 6.09.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u AVGUSTU 2021. godine je bio: 

OPIS 
VIII/2021
Ø 2020
VIII/2021
VII/2021
VIII/2021
VIII/2020
Republika Srbija 
110,5
100,8
111,0
Vojvodina 
116,4
100,3
117,6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
VIII/2021
Ø 2020
VIII/2021
VII/2021
VIII/2021
VIII/2020
UKUPNO 
110,5
100,8
111,0
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
113,7
99,9
115,1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
118,1
102,6
119,0
    Kapitalni proizvodi 
103,3
100,4
103,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
104,5
101,3
104,5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
105,1
100,1
104,8
RUDARSTVO 
112,8
99,8
113,1
    Eksploatacija uglja 
94,9
100,0
92,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
157,1
96,2
158,1
    Ekspolatacija ruda metala 
107,0
101,7
108,1
    Ostalo rudarstvo 
100,5
100,0
100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
112,6
101,0
113,2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
107,5
100,1
107,2
    Proizvodnja pića 
101,0
100,0
100,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
107,8
100,4
105,9
    Proizvodnja tekstila 
102,7
99,7
102,6
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99,2
100,0
99,9
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
99,2
100,6
101,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
104,7
100,7
104,4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
106,4
100,3
107,1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
99,5
100,0
100,4
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
141,8
99,8
148,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
122,8
102,0
125,5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,9
99,9
102,1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
116,1
102,7
116,9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
102,1
100,0
101,7
    Proizvodnja osnovnih metala 
171,1
110,3
175,3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
105,4
101,0
105,5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
97,9
100,0
97,6
    Proizvodnja električne opreme 
102,8
100,3
102,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
109,7
102,7
109,7
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
103,0
100,0
103,0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
111,7
102,8
111,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101,3
99,4
101,1
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
109,7
100,0
109,8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
109,7
100,0
109,8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113,2
100,0
113,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
102,4
100,0
102,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
111,2
99,9
111,8
    Drumska saobraćajna sredstva 
99,9
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
142,9
99,8
149,2
    Metalni aparati za domaćinstvo 
104,0
99,8
104,0
    Električni aparati 
97,9
100,0
97,9
    Drveni nameštaj 
112,4
103,0
112,3
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99,2
100,0
99,9
    Obuća (kožna i gumena) 
98,8
100,8
101,4