Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2016.

Prema Saopštenju RZS broj 002 od 5.01.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u decembru 2016. godine je bio: 

OPIS  XII/2016
Ø 2015 
XII/2016
XI/2016 
XII/2016
XII/2015
Republika Srbija  101,3 101,2 102,2
Vojvodina  100,1 102,4 102,9

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2016. godine po delatnostima

OPIS XII/2016
Ø 2015 
XII/2016
XI/2016
XII/2016
XII/2015
UKUPNO  101,3 101,2 102,2
    Po nameni potrošnje 
    Energija  101,4 102,8 105,0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,0 100,7 100,5
    Kapitalni proizvodi  100,6 99,9 100,4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,0 98,9 98,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,9 100,5 102,0
RUDARSTVO  95,8 102,9 105,3
    Eksploatacija uglja  92,0 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  97,1 120,5 134,7
    Ekspolatacija ruda metala  97,5 101,4 103,9
    Ostalo rudarstvo  101,6 100,0 101,4
PRERAÐIVAĐKA INDUSTRIJA  101,0 101,4 102,0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,0 100,1 101,3
    Proizvodnja pića  98,0 100,0 100,5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  125,6 109,3 106,4
    Proizvodnja tekstila  100,8  100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,6 99,7 100,6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,2 100,0 100,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,2 100,0 100,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  105,6 101,9 103,3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,1 100,0 101,1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  96,8 113,4 114,5
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97,6 99,8 99,1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  95,8 100,0 99,8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,4 100,0 100,0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,1 100,0 101,2
    Proizvodnja osnovnih metala  104,0 103,1 106,0
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,6 100,0 99,4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98,9 98,7 98,9
    Proizvodnja električne opreme  101,0 100,3 100,9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  102,2 99,6 101,8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  104,0 100,0 102,4
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  104,0 100,0 102,4
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,4 100,0 100,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,4 100,0 100,7
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,9 100,0 104,2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  96,0 100,2 96,8
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  101,2 100,1 102,4
    Drumska saobraćajna sredstva  100,3 100,0 100,4
    Tečna goriva i maziva  92,6 116,2 105,6
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,4 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,6 99,6 100,7
    Obuća (kožna i gumena)  100,0 100,0 100,0