Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 002 od 5.01.2018. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u decembru 2017. godine je bio: 

OPIS  XII/2017
Ø 2016
XII/2017
XI/2017 
XII/2017
XII/2016
Republika Srbija  104.5 99.8 102.6
Vojvodina  105.4 99.3 102.3

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2017. godine po delatnostima

OPIS XII/2017
Ø 2016
XII/2017
XI/2017
XII/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 104.5 99.8 102.6
Po nameni potrošnje
  Energija  108.7 99.4 103.1
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 106.0 100.3 104.4
  Kapitalni proizvodi  104.0 100.6 102.6
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.1 99.8 100.1
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.0 99.5 100.6
RUDARSTVO 139.8 103.5 118.1
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 140.6 101.4 111.8
    Eksploatacija ruda metala 173.2 106.3 132.1
    Ostalo rudarstvo 100.0 99.4 99.9
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 104.5 99.7 102.5
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100.5 99.5 101.1
    Proizvodnja pića                                             99.8 100.0 99.9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             118.1 99.1 103.1
    Proizvodnja tekstila                                         95.3 99.5 97.0
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 102.6 99.9 100.9
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         92.1 93.9 92.7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 103.7 98.6 102.5
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 104.4 100.5 103.9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               79.4 100.0 106.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           126.8 98.1 107.4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 98.7 100.2 99.1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     99.7 100.0 100.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     101.9 100.1 103.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101.9 100.0 100.5
    Proizvodnja osnovnih metala                                 116.6 99.9 108.3
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         102.3 99.8 102.3
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   121.0 104.5 115.4
    Proizvodnja električne opreme                                 99.3 100.2 98.9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.4 100.0 100.4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.8 99.9 100.1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   102.2 92.6 103.8
    Proizvodnja nameštaja                                       102.9 100.0 102.9
    Ostale prerađivačke delatnosti                               106.1 100.3 105.8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 100.9 100.0 100.9
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 100.9 100.0 100.9
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 101.3 100.0 100.8
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               101.3 100.0 100.8
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.4 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 85.6 100.0 92.5
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 104.5 99.8 101.8
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 126.0 98.0 107.1
    Metalni aparati za domaćinstvo 106.6 100.0 106.6
    Električni aparati 96.5 100.1 96.4
    Drveni nameštaj 103.1 100.0 103.1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 102.6 99.9 100.9
    Obuća (kožna i gumena) 89.0 91.5 89.8