Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2020.

Prema Saopštenju RZS broj 1 od 5.01.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u DECEMBRU 2020. godine je bio: 

OPIS  XII/2020
Ø 2019
XII/2020
XI/2020
XII/2020
XII/2019
Republika Srbija  98,4 100,7 98,2
Vojvodina  93,7 101,4 94,0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2020. godine po delatnostima 

OPIS
XII/2020
Ø 2019
XII/2020
XI/2020
XII/2020
XII/2019
UKUPNO  98,4 100,7 98,2
    Po nameni potrošnje 
    Energija  90,6 101,0 90,1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,1 101,7 100,0
    Kapitalni proizvodi  98,7 99,5 98,6
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101,0 100,0 100,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  104,6 100,2 103,6
RUDARSTVO  92,3 101,3 92,5
    Eksploatacija uglja  92,0 100,0 91,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  64,9 111,5 65,1
    Ekspolatacija ruda metala  97,0 100,0 97,5
    Ostalo rudarstvo  100,5 100,0 100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  97,8 100,8 97,9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  105,5 100,3 104,5
    Proizvodnja pića  101,5 100,3 101,4
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  111,8 100,0 108,1
    Proizvodnja tekstila  99,0 97,7 99,0
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,3 100,4 99,6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,4 99,6 94,9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,0 100,9 100,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96,1 100,5 97,8
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,1 100,1 98,3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  64,4 104,7 65,4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97,4 104,6 98,9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  101,2 100,0 101,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97,5 100,2 98,3
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  100,3 99,9 99,6
    Proizvodnja osnovnih metala  102,9 107,7 104,6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  97,7 99,5 98,5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  99,3 96,0 96,0
    Proizvodnja električne opreme  100,8 100,1 101,0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2 100,0 100,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,4 100,2 99,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  101,7 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,4 100,0 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  100,4 100,0 100,3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,8 100,3 100,3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,8 100,3 100,3
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,0 100,0 102,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,2 100,1 100,1
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  97,8 100,2 98,5
    Drumska saobraćajna sredstva  98,6 100,0 98,9
    Tečna goriva i maziva  63,5 104,8 64,1
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  102,0 100,0 102,2
    Drveni nameštaj  100,4 100,0 100,2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,2 100,4 99,6
    Obuća (kožna i gumena)  99,2 99,5 93,0