Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 52 od 7.03.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2011. godine je bio:

OPIS

2.2011.
Ø 2010.

2.2011.
1.2011.

2.2011.
2.2010.

2.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

110,9

102,3

117,8

104,8

Vojvodina

117,0

103,6

127,3

107,2

 OPIS

2.2011.
Ø 2010.

2.2011.
1.2011.

2.2011.
12.2010.

1

2

3

4

UKUPNO

110,9

102,3

104,8

Po nameni potrošnje

Energija

110,8

99,8

104,3

Intermedijarni proizvodi, osim energije

111,0

102,8

105,3

Kapitalni proizvodi

104,8

100,5

100,5

Trajni proizvodi za široku potrošnju

107,8

100,0

100,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

113,2

105,1

106,7

RUDARSTVO

117,3

99,0

106,4

Eksploatacija uglja

112,4

100,0

111,7

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

123,8

98,1

104,0

Ekspolatacija ruda metala

104,6

100,0

98,6

Ostalo rudarstvo

106,1

100,9

103,1

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

111,0

103,2

104,7

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

122,0

109,7

111,7

Proizvodnja pića

108,8

100,4

104,7

Proizvodnja duvanskih proizvoda

104,8

103,6

103,6

Proizvodnja tekstila

115,7

114,2

114,2

Proizvodnja odevnih predmeta

120,5

107,1

107,1

Proizvodnja kože i predmeta od kože

103,4

102,8

102,8

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

99,4

98,2

98,8

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

106,6

101,3

101,7

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

114,9

100,0

100,0

Proizvodnja koksa i derivata nafte

110,8

101,1

100,9

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

110,6

101,7

107,3

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

102,1

100,0

100,0

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

105,9

100,5

101,1

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

101,9

100,6

100,5

Proizvodnja osnovnih metala

108,1

100,3

100,4

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

105,0

101,1

102,6

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

105,1

100,0

100,3

Proizvodnja električne opreme

110,0

99,8

102,6

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

106,7

101,4

101,4

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

104,5

99,3

98,7

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

101,4

100,0

99,2

Proizvodnja nameštaja

109,2

100,0

100,0

Ostala prerađivačke delatnosti

100,0

100,0

100,0

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

107,0

99,3

104,7

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

107,0

99,3

104,7

SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

109,1

102,1

102,1

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

109,1

102,1

102,1

Izabrane grupe proizvoda

Poljoprivredne mašine i oruđa

107,8

104,8

105,6

Hemijska sredstva za poljoprivredu

113,8

109,8

109,8

Elementi i materijal za ugrađ. u građ.

104,0

100,3

101,1

Drumska saobraćajna sredstva

105,5

99,5

98,5

Tečna goriva i maziva

110,1

103,6

100,4

Metalni aparati za domaćinstvo

108,2

100,0

100,1

Električni aparati

102,4

100,0

100,0

Drveni nameštaj

108,2

100,0

100,0

Odeća (tkanine i konfekcija)

117,9

105,4

105,4

Obuća (kožna i gumena)

102,9

103,8

103,8