Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 55 od 5.03.2012. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2012. godine je bio:

OPIS 2.2012.
Ø 2011.
2.2012.
1.2012.
2.2012.
2.2011.
2.2012.
12.2011.
1 2 3 4 5
Republika Srbija 102,7 100,8 105,8 101,2
Vojvodina 104,5 101,3 108,0 102,4

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2012. godine po delatnostima
Opis 2.2012.
Ø 2011.
2.2012.
1.2012.
2.2012.
2.2011.
2.2012.
12.2011.
1 2 3 4 5
UKUPNO 102,7 100,8 105,8 101,2
Po nameni potrošnje
Energija 107,5 101,3 117,1 103,0
Intermedijarni proizvodi, osim energije 101,3 101,5 100,3 102,6
Kapitalni proizvodi 99,9 100,1 99,4 99,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju 101,5 100,2 102,0 100,2
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,3 100,0 102,4 98,8
RUDARSTVO 111,5 103,2 120,9 106,7
Eksploatacija uglja 106,8 100,9 119,4 101,0
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 117,7 105,2 127,9 112,4
Ekspolatacija ruda metala 100,4 104,9 102,1 104,2
Ostalo rudarstvo 99,7 100,0 98,5 99,3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 101,5 100,6 102,8 100,8
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 98,6 99,9 100,2 98,3
Proizvodnja pića 103,0 100,0 106,9 100,0
Proizvodnja duvanskih proizvoda 99,3 101,9 101,1 101,9
Proizvodnja tekstila 100,2 100,6 100,1 98,9
Proizvodnja odevnih predmeta 116,0 102,8 114,9 102,8
Proizvodnja kože i predmeta od kože 102,6 100,1 102,9 100,5
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 99,4 100,0 102,0 100,7
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 99,2 100,0 99,4 98,8
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 100,3 100,0 97,1 100,0
Proizvodnja koksa i derivata nafte 110,1 101,5 119,7 104,8
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 109,6 103,5 112,4 106,9
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 100,7 100,0 103,7 100,0
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 99,7 100,5 97,4 100,5
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 99,5 100,3 96,5 101,9
Proizvodnja osnovnih metala 93,3 102,9 90,1 102,8
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 100,9 100,4 100,7 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 101,3 100,0 101,7 100,0
Proizvodnja električne opreme 101,6 101,4 98,8 102,3
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100,1 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,0 100,5 97,6 99,0
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 103,2 100,0 103,3 100,0
Proizvodnja nameštaja 100,5 100,0 100,5 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 104,1 100,2 113,9 100,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 104,1 100,2 113,9 100,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 102,0 100,7 104,4 100,7
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 102,0 100,7 104,4 100,7
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 100,2 99,6 100,9 99,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu 98,1 100,0 96,5 100,0
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 100,6 100,2 99,1 101,3
Drumska saobraćajna sredstva 99,3 100,8 101,0 98,5
Tečna goriva i maziva 107,5 101,5 119,2 101,6
Metalni aparati za domaćinstvo 103,8 100,4 105,5 100,4
Električni aparati 103,7 103,7 103,7 103,7
Drveni nameštaj 100,8 100,0 100,8 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 115,2 102,7 113,8 102,7
Obuća (kožna i gumena) 103,3 100,1 105,8 100,1