Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 50 od 5.03.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2013. godine je bio:

OPIS II/2013
Ø 2012.
II/2013
I/13
II/2013
XII/12
1 2 3 4
Republika Srbija 103,5 100,2 100,6
Vojvodina 103,4 99,9 100,1

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2013. godine po delatnostima
  II/2013
Ø 2012
II/2013
I/2013
II/2013
XII/2012
1 2 3 4
UKUPNO 103,5 100,2 100,6
Po nameni potrošnje
Energija 100,9 101,0 101,1
Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,7 99,9 100,3
Kapitalni proizvodi 101,7 100,0 100,0
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 107,0 99,8 100,6
RUDARSTVO 106,5 99,9 99,0
Eksploatacija uglja 100,3 100,0 100,2
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 87,6 99,4 91,0
Ekspolatacija ruda metala 122,9 100,0 100,0
Ostalo rudarstvo 101,7 100,0 100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 103,5 99,9 100,4
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 109,1 99,7 99,6
Proizvodnja pića 108,4 100,0 102,3
Proizvodnja duvanskih proizvoda 109,4 100,0 105,5
Proizvodnja tekstila 100,7 99,6 99,6
Proizvodnja odevnih predmeta 103,6 100,0 99,9
Proizvodnja kože i predmeta od kože 104,2 100,0 100,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 103,9 99,6 107,3
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 100,6 98,8 101,7
[tampanje i umnožavanje audio i video zapisa 94,5 100,0 100,0
Proizvodnja koksa i derivata nafte 97,8 101,0 99,9
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 101,5 100,6 98,6
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 104,7 100,0 105,2
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 89,9 100,0 101,1
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 101,7 99,7 99,8
Proizvodnja osnovnih metala 101,5 99,7 99,9
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 100,0
Proizvodnja električne opreme 102,1 99,5 101,5
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 102,2 100,0 100,0
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 101,8 100,0 100,0
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 100,9 100,0 100,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 100,9 100,0 100,6
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 118,7 113,7 116,6
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 118,7 113,7 116,6
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 102,3 100,0 100,0
Hemijska sredstva za poljoprivredu 100,2 100,0 92,6
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 102,1 99,7 100,6
Drumska saobraćajna sredstva 102,2 100,0 100,0
Tečna goriva i maziva 100,7 100,9 98,6
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 103,9 100,0 99,9
Obuća (kožna i gumena) 101,6 100,0 100,0