Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 056 od 5.03.2015. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2015. godine je bio:

OPIS II/2015
Ø2014
II/2015
I/2015
II/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO REPUBLIKA SRBIJA 99,3 100,8 100,2
Vojvodina 96,2 102,1 100,1

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2015. godine po delatnostima

OPIS II/2015
Ø2014
II/2015
I/2015
II/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO 99,3 100,8 100,2
Po nameni potrošnje
  Energija  95,5 102,6 100,4
  Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,2 100,2 100,7
  Kapitalni proizvodi  100,7 100,4 100,8
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,7 100,0 100,4
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99,8 99,8 99,5
RUDARSTVO 102,4 101,2 101,2
  Eksploatacija uglja 99,5 100,0 100,0
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 81,8 112,3 103,6
  Eksploatacija ruda metala 114,9 100,0 102,1
  Ostalo rudarstvo 99,7 100,0 100,0
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 98,5 100,9 99,9
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,7 100,0 99,7
  Proizvodnja pića                                             102,2 100,0 100,0
  Proizvodnja duvanskih proizvoda                             95,0 97,5 97,5
  Proizvodnja tekstila                                         105,9 100,0 105,6
  Proizvodnja odevnih predmeta                                 105,5 100,0 102,0
  Proizvodnja kože i predmeta od kože                         99,9 100,0 100,0
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 101,6 100,0 100,2
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 105,7 100,0 104,3
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               97,5 100,0 100,0
  Proizvodnja koksa i derivata nafte                           75,3 115,9 97,6
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 100,2 101,1 99,4
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     92,1 99,6 92,2
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     100,2 100,0 100,0
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101,8 100,0 100,3
  Proizvodnja osnovnih metala                                 101,8 100,0 100,0
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina         100,6 100,0 100,5
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda   102,7 100,8 101,6
  Proizvodnja električne opreme                                 101,3 100,1 99,6
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 103,2 100,9 103,2
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,4 100,0 100,0
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja                                       102,4 100,0 100,0
  Ostale prerađivačke delatnosti                               100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 101,3 100,0 101,1
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 101,3 100,0 101,1
SNABDEVANjE VODOM I UPRAVLjANjE OTPADNIM VODAMA 105,6 100,0 100,0
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode               105,6 100,0 100,0
Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 103,4 104,4 104,4
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 109,2 103,7 104,3
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 100,3 100,0 99,6
  Drumska saobraćajna sredstva 98,8 100,0 100,0
  Tečna goriva i maziva 75,8 115,7 97,8
  Metalni aparati za domaćinstvo 103,7 100,0 101,8
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 102,3 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 106,1 100,0 102,2
  Obuća (kožna i gumena) 99,2 100,0 100,0