Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2016.

Prema Saopštenju RZS broj 53 od 4.03.2016. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2016. godine je bio: 

OPIS  II/2016
Ø 2015 
II/2016
I/2016 
II/2016
XII/2015 
Republika Srbija  97,9  99,2  98,8 
Vojvodina  94,4  98,3  97,0 

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2016. godine po delatnostima
OPIS II/2016
Ø 2015 
II/2016
I/2016 
II/2016
XII/2015 
UKUPNO  97,9  99,2  98,8 
    Po nameni potrošnje 
    Energija  92,8  97,9  96,1 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,0  99,7  99,6 
    Kapitalni proizvodi  100,3  100,0  100,1 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1  100,0  100,0 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,0  99,7  100,1 
RUDARSTVO  89,2  100,2  98,0 
    Eksploatacija uglja  92,0  100,0  100,0 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  60,3  102,7  83,6 
    Ekspolatacija ruda metala  93,1  100,0  99,2 
    Ostalo rudarstvo  100,8  100,0  100,6 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,7  100,2  101,0  
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,7  100,2  101,0 
    Proizvodnja pića  97,6  100,0  100,1 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,1  92,4  92,4 
    Proizvodnja tekstila  100,8  100,0  100,0 
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,1  100,1  100,1 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,2  100,0  100,0 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  103,2  100,0  100,9 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  97,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  67,7  87,3  80,1 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  95,6  98,3  97,1 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  96,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,7  100,3  100,3 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  99,9  100,1  100,0 
    Proizvodnja osnovnih metala  98,0  99,9  99,9 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,2  100,0  100,0 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,3  100,0  100,2 
    Proizvodnja električne opreme  99,6  99,9  99,5 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,5  100,0  100,1 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  100,3  100,0  100,2 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja nameštaja  100,0  100,0  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,6  100,0  100,0 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,6  100,0  100,0 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  100,7  100,0  100,0 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  100,7  100,0  100,0 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101,0  100,0  100,4 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  98,3  100,1  99,2 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  98,1  99,5  99,3 
    Drumska saobraćajna sredstva  100,3  100,0  100,4 
    Tečna goriva i maziva  69,1  86,7  78,8 
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,4  100,0  100,0 
    Električni aparati  100,0  100,0  100,0 
    Drveni nameštaj  100,0  100,0  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,0  100,1  100,1 
    Obuća (kožna i gumena)  100,0  100,0  100,0