Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 054 od 6.03.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2017. godine je bio: 

OPIS  II/2017
Ø 2016
II/2017
I/2017 
II/2017
XII/2016
Republika Srbija  103.4 100.4 101.4
Vojvodina  105.8 100.8 102.6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2017. godine po delatnostima

OPIS II/2017
Ø 2016
II/2017
I/2017
II/2017
XII/2016
UKUPNO  103.4 100.4 101.4
    Po nameni potrošnje 
    Energija  108.5 101.0 102.9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  104.2 100.5 102.6
    Kapitalni proizvodi  101.2 99.9 99.9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100.5 100.7 100.5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99.2 99.9 99.8
RUDARSTVO  127.4 100.2 107.6
    Eksploatacija uglja  100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  132.8 101.3 105.6
    Ekspolatacija ruda metala  148.4 100.0 113.3
    Ostalo rudarstvo  100.2 100.0 100.0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103.8 100.5 101.8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  100.0 100.0 100.6
    Proizvodnja pića  100.3 99.8 100.4
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  111.9 100.1 97.7
    Proizvodnja tekstila  99.2 100.1 101.0
    Proizvodnja odevnih predmeta  94.7 98.4 93.2
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  96.0 100.0 96.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  105.0 102.7 103.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  101.4 99.9 100.8
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  74.5 100.5 100.1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  131.0 102.9 111.0
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  103.6 101.6 104.0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99.4 100.0 100.2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  99.4 100.2 100.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102.4 101.0 100.9
    Proizvodnja osnovnih metala  113.5 99.9 105.4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100.3 100.1 100.3
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.6 99.4 97.9
    Proizvodnja električne opreme  100.2 100.0 99.8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99.1 100.0 100.2
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101.1 100.0 100.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  98.1 100.0 99.6
    Proizvodnja nameštaja  101.7 101.7 101.7
    Ostala prerađivačke delatnosti  101.3 100.3 101.0
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  99.0 100.0 99.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  99.0 100.0 99.0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  100.4 100.0 100.0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  100.4 100.0 100.0
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  100.9 100.0 100.0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  94.3 100.0 101.8
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.5 100.0 100.8
    Drumska saobraćajna sredstva  100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  131.3 103.5 111.6
    Metalni aparati za domaćinstvo  100.0 100.0 100.0
    Električni aparati  99.7 100.0 99.5
    Drveni nameštaj  101.8 101.8 101.8
    Odeća (tkanine i konfekcija)  94.6 98.4 93.1
    Obuća (kožna i gumena)  94.4 100.0 95.2