Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 057 od 5.03.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u FEBRUARU 2019. godine je bio: 

OPIS  II/2019
Ø 2018
II/2019
I/2019
II/2019
XII/2018 
Republika Srbija  100,1 100,5 100,3
Vojvodina  98,9 100,8 100,2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
II/2019
Ø 2018 
II/2019
I/2019
II/2019
XII/2018
UKUPNO  100,1 100,5 100,3
    Po nameni potrošnje 
    Energija  98,4 101,4 100,1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,4 100,0 100,1
    Kapitalni proizvodi  100,5 100,0 100,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,3 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,2 100,4 100,8
RUDARSTVO  104,3 101,7 102,2
    Eksploatacija uglja  106,1 106,1 106,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  101,5 107,4 111,6
    Ekspolatacija ruda metala  108,1 100,2 100,1
    Ostalo rudarstvo  100,1 100,0 100,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,0 100,6 100,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  100,7 100,0 100,8
    Proizvodnja pića  100,8 99,9 100,0
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,2 107,3 105,2
    Proizvodnja tekstila  100,3 100,0 100,6
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,7 100,0 99,0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,2 99,9 100,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,4 99,5 99,6
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  102,1 99,5 102,2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  101,1 100,0 100,3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  93,8 104,8 99,9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97,1 99,3 98,3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,8 100,0 100,6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,7 100,0 99,8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,4 100,0 100,4
    Proizvodnja osnovnih metala  98,2 100,4 99,4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  101,3 100,0 100,1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,9 100,0 100,0
    Proizvodnja električne opreme  99,1 100,0 99,9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,1 100,4 100,6
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,8 100,0 100,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,0 100,1
    Ostala prerađivačke delatnosti  103,4 100,0 100,3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 100,0 102,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,6 100,7 100,7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,7 99,4 98,9
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  93,4 105,8 101,1
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  97,9 100,0 99,9
    Drveni nameštaj  100,2 100,0 100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,6 100,0 99,0
    Obuća (kožna i gumena)  98,9 99,8 99,9