Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 55 od 5.03.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u FEBRUARU 2021. godine je bio: 

OPIS  II/2021
Ø 2020
II/2021
I/2021
II/2021
II/2020
Republika Srbija  103,2 101,5 100,5
Vojvodina  105,9 103,2 98,9

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
II/2021
Ø 2020
II/2021
I/2021
II/2021
II/2020
UKUPNO  103,2 101,5 100,5
    Po nameni potrošnje 
    Energija  105,0 103,1 96,0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  103,7 101,9 102,4
    Kapitalni proizvodi  100,1 100,2 99,8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,2 99,2 99,2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  103,0 100,5 103,6
RUDARSTVO  105,2 102,2 96,8
    Eksploatacija uglja  93,8 100,0 91,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  128,0 111,6 91,1
    Ekspolatacija ruda metala  101,8 100,0 98,2
    Ostalo rudarstvo  100,1 100,0 100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103,6 101,6 100,4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  104,0 101,0 105,1
    Proizvodnja pića  100,9 100,1 101,2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  104,0 98,8 104,9
    Proizvodnja tekstila  100,1 100,2 101,3
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,8 100,0 99,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,7 100,0 97,1
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,2 100,0 99,4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,5 99,9 98,0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  99,0 99,8 98,1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  113,3 107,9 86,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  107,6 104,2 104,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  101,2 100,0 101,7
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,0 101,4 99,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  99,8 100,4 99,9
    Proizvodnja osnovnih metala  116,3 106,4 113,0
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,0 100,1 98,4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  96,9 100,0 96,6
    Proizvodnja električne opreme  99,8 99,5 99,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,4 100,0 101,4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101,0 100,2 101,0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  101,3 100,4 101,8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 101,1 101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 101,1 101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  103,6 100,0 103,6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  103,6 100,0 103,6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,3 99,9 102,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,3 100,2 100,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,0 100,3 99,6
    Drumska saobraćajna sredstva  99,9 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  114,3 108,5 85,5
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  97,9 97,9 97,9
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,8 100,0 99,3
    Obuća (kožna i gumena)  99,5 100,0 96,0