Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 38 od 23.02.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2011. godine je bio:

OPIS

1.2011.
Ø 2010.

1.2011.
12.2010.

1.2011.
1.2010.

Ø 2010.
Ø 2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

108,5

102,5

115,9

112,7

Vojvodina

112,9

103,5

123,6

121,1

OPIS
1.2011.
Ø 2010.
1.2011.
12.2010.
1.2011.
1.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
108,5
102,5
115,9
Po nameni potrošnje
Energija
111,1
104,5
122,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
108,0
102,5
114,9
Kapitalni proizvodi
104,2
99,9
109,4
Trajni proizvodi za široku potrošnju
107,8
100,0
117,8
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
107,7
101,5
112,4
RUDARSTVO
118,5
107,4
133,8
Eksploatacija uglja
112,4
111,7
114,8
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
126,3
106,0
155,1
Ekspolatacija ruda metala
104,6
98,6
149,5
Ostalo rudarstvo
105,2
102,2
109,2
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
107,6
101,4
113,7
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
111,2
101,9
118,3
Proizvodnja pića
108,3
104,2
111,4
Proizvodnja duvanskih proizvoda
101,1
100,0
101,9
Proizvodnja tekstila
101,3
100,0
102,4
Proizvodnja odevnih predmeta
112,5
100,0
121,0
Proizvodnja kože i predmeta od kože
100,5
100,0
102,4
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
101,2
100,6
102,1
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
105,3
100,4
108,1
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
114,9
100,0
127,8
Proizvodnja koksa i derivata nafte
109,6
99,9
120,4
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
108,8
105,5
116,1
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
102,1
100,0
104,4
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
105,4
100,6
109,6
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
101,3
100,0
103,4
Proizvodnja osnovnih metala
107,8
100,1
122,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
103,9
101,5
110,2
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
105,1
100,3
108,4
Proizvodnja električne opreme
110,3
102,8
118,9
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
105,2
100,0
110,9
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
105,3
99,4
109,0
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
101,4
99,2
104,7
Proizvodnja nameštaja
109,2
100,0
123,8
Ostala prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
107,8
105,5
117,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
107,8
105,5
117,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
106,8
100,0
122,8
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
106,8
100,0
122,8
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
102,8
100,8
105,9
Hemijska sredstva za poljoprivredu
103,7
100,0
104,0
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
103,6
100,8
107,4
Drumska saobraćajna sredstva
106,1
99,0
108,6
Tečna goriva i maziva
106,2
96,9
117,1
Metalni aparati za domaćinstvo
108,2
100,1
121,3
Električni aparati
102,4
100,0
109,1
Drveni nameštaj
108,2
100,0
120,1
Odeća (tkanine i konfekcija)
111,9
100,0
117,4
Obuća (kožna i gumena)
99,1
100,0
98,7