Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 39 od 22.02.2012. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2012. godine je bio:

OPIS 1.2012.
Ø 2011.
1.2012.
12.2011.
1.2012.
1.2011.
Ø2011.
Ø2010.
1 2 3 4 5
Republika Srbija 101,9 100,4 106,9 114,2
Vojvodina 103,2 101,2 109,9 120,6

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2012. godine po delatnostima
Opis 1.2012.
Ø2011.
1.2012.
12.2011.
1.2012.
1.2011.
1 2 3 4
UKUPNO 101,9 100,4 106,9
Po nameni potrošnje
Energija 106,1 101,7 115,4
Intermedijarni proizvodi, osim energije 99,8 101,1 100,8
Kapitalni proizvodi 99,8 99,8 99,7
Trajni proizvodi za široku potrošnju 101,3 100,0 101,8
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,3 98,8 106,5
RUDARSTVO 108,0 103,4 116,2
Eksploatacija uglja 105,8 100,0 118,3
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 111,9 106,9 119,3
Ekspolatacija ruda metala 95,7 99,3 97,3
Ostalo rudarstvo 99,7 99,3 99,2
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 100,9 100,2 104,7
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 98,8 98,4 108,2
Proizvodnja pića 103,0 100,0 107,3
Proizvodnja duvanskih proizvoda 97,4 100,0 102,4
Proizvodnja tekstila 99,7 98,4 116,0
Proizvodnja odevnih predmeta 112,9 100,0 119,3
Proizvodnja kože i predmeta od kože 102,6 100,4 105,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 99,4 100,7 99,8
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 99,2 98,8 100,6
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 100,3 100,0 97,1
Proizvodnja koksa i derivata nafte 108,4 103,2 119,2
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 105,9 103,3 109,9
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 100,7 100,0 103,7
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 99,2 100,0 97,3
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 99,2 101,5 96,6
Proizvodnja osnovnih metala 90,7 99,9 87,9
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 100,5 100,0 101,2
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 101,3 100,0 101,7
Proizvodnja električne opreme 100,1 100,8 97,2
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100,1 100,0 101,3
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 98,5 98,5 96,3
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 103,2 100,0 103,3
Proizvodnja nameštaja 100,5 100,0 100,5
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 103,9 100,0 113,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 103,9 100,0 113,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 101,3 100,0 105,4
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 101,3 100,0 105,4
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 100,6 100,0 106,0
Hemijska sredstva za poljoprivredu 98,1 100,0 104,9
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 100,4 101,2 99,2
Drumska saobraćajna sredstva 98,5 97,7 99,7
Tečna goriva i maziva 105,9 100,1 121,7
Metalni aparati za domaćinstvo 103,4 100,0 105,1
Električni aparati 100,0 100,0 100,0
Drveni nameštaj 100,8 100,0 100,8
Odeća (tkanine i konfekcija) 112,2 100,0 116,4
Obuća (kožna i gumena) 103,2 100,0 109,1