Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 36 od 22.02.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2013. godine je bio: 

OPIS  I/2013
Ø 2012
I/2013
XII/2012 
I/2013
I/2012 
Republika Srbija  103,3  100,4  107,4 
Vojvodina  103,5  100,3  109,6 

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2013. godine po delatnostim
  I/2013
Ø 2012 
I/2013
XII/2012 
I/2013
I/2012 
UKUPNO  103,3  100,4  107,4 
    Po nameni potrošnje 
    Energija  99,9  100,1  102,5 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  102,8  100,4  109,5 
    Kapitalni proizvodi  101,7  100,0  104,1 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  104,1  100,5  109,0 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  107,3  100,8  111,2 
RUDARSTVO  106,6  99,1  116,6 
    Eksploatacija uglja  100,3  100,2  101,3 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  88,2  91,6  91,7 
    Ekspolatacija ruda metala  122,9  100,0  155,6 
    Ostalo rudarstvo  101,7  100,0  105,4 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103,6  100,4  108,6 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  109,4  99,9  116,0 
    Proizvodnja pića  108,4  102,3  113,6 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,4  105,5  117,6 
    Proizvodnja tekstila  101,0  100,0  103,1 
    Proizvodnja odevnih predmeta  103,6  99,9  112,3 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,2  100,0  111,1 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  104,4  107,8  102,3 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  101,8  102,9  102,3 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  94,5  100,0  90,7 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  96,8  98,9  109,2 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  100,9  98,1  110,4 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  104,7  105,2  97,0 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  89,9  101,1  87,3 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,0  100,1  105,9 
    Proizvodnja osnovnih metala  101,7  100,1  110,8 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  103,4  100,4  105,9 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,1  100,0  105,2 
    Proizvodnja električne opreme  102,6  102,0  106,1 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  102,2  100,0  105,2 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101,8  100,0  105,9 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,6  100,0  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  104,7  100,0  110,9 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,9  100,6  100,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,9  100,6  100,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  104,4  102,5  106,0 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  104,4  102,5  106,0 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,3  100,0  105,9 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,2  92,6  117,5 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102,4  100,9  106,9 
    Drumska saobraćajna sredstva  102,2  100,0  107,8 
    Tečna goriva i maziva  99,8  97,7  116,3 
    Metalni aparati za domaćinstvo  102,4  100,0  106,4 
    Električni aparati  97,8  96,3  102,1 
    Drveni nameštaj  104,3  100,0  109,8 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  103,9  99,9  113,8 
    Obuća (kožna i gumena)  101,6  100,0  102,4