Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 037 od 21.02.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2014. godine je bio:

OPIS  I/2014
Ø 2013 
I/2014
XII/2013 
I/2014
I/2013 
Republika Srbija  100,0  100,1  99,8 
Vojvodina  98,5  100,0  96,4 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u januaru 2014. godine po delatnostima

OPIS I/2014
Ø2013 
I/2014
XII/2013 
I/2014
I/2013 
UKUPNO  100,0  100,1  99,8 
Po nameni potrošnje 
    Energija  102,4  100,2  103,5 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97,9  100,6  95,9 
    Kapitalni proizvodi  99,1  100,0  98,7 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1  100,0  100,2 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,7  99,7  99,9 
RUDARSTVO  95,3  101,8  92,5 
    Eksploatacija uglja  101,2  100,8  99,5 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  96,1  98,1  94,5 
    Ekspolatacija ruda metala  86,3  105,7  81,0 
    Ostalo rudarstvo  100,7  100,1  101,4 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  98,7  100,0  97,5 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,3  99,8  95,2 
    Proizvodnja pića  100,0  100,0  101,1 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107,6  100,0  109,7 
    Proizvodnja tekstila  100,6  100,1  100,7 
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,1  97,4  97,7 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,9  100,0  103,5 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,2  102,8  102,7 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96,8  98,5  93,6 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100,7  100,0  110,4 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  92,8  100,2  85,1 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  103,8  101,3  105,5 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,4  100,0  101,5 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,0  99,9  100,0 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  100,5  100,0  101,1 
    Proizvodnja osnovnih metala  96,6  100,1  93,6 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,9  100,0  99,9 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,2  100,0  100,2 
    Proizvodnja električne opreme  99,6  100,3  97,1 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99,1  100,2  98,7 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  96,4  100,0  94,9 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja nameštaja  100,0  100,0  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,5  99,9  109,7 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,5  99,9  109,7 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  106,8  104,1  121,0 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  106,8  104,1  121,0 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101,8  100,0  102,2 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,9  97,0  100,4 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  101,4  101,0  102,0 
    Drumska saobraćajna sredstva  95,2  100,1  91,7 
    Tečna goriva i maziva  88,1  100,5  77,0 
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,6  100,0  100,7 
    Električni aparati  100,0  100,0  100,0 
    Drveni nameštaj  100,0  100,0  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  97,9  97,2  97,4 
    Obuća (kožna i gumena)  103,6  100,0  106,5