Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 037 od 23.02.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2017. godine je bio: 

OPIS  I/2017
Ø 2016
I/2017
XII/2016 
I/2017
I/2016
Republika Srbija  102,9 101,0 103,2
Vojvodina  104,9 101,8 107,0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2017. godine po delatnostima

OPIS I/2017
Ø 2016
I/2017
XII/2016
I/2017
I/2016
UKUPNO  102,9 101,0 103,2
    Po nameni potrošnje 
    Energija  107,4 101,9 110,8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  103,6 102,1 103,1
    Kapitalni proizvodi  101,3 100,0 102,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,8 99,8 100,3
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,3 99,9 97,5
RUDARSTVO  127,2 107,4 128,0
    Eksploatacija uglja  100,0 100,0 99,9
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  131,2 104,2 164,4
    Ekspolatacija ruda metala  148,4 113,3 140,2
    Ostalo rudarstvo  100,2 100,0 99,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103,3 101,3 104,0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99,9 100,5 100,0
    Proizvodnja pića  100,5 100,6 99,8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  111,8 97,6 104,8
    Proizvodnja tekstila  99,1 101,0 97,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  96,2 94,7 99,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  96,0 96,6 94,9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  102,3 101,1 105,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  101,4 100,9 105,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  74,1 99,6 55,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  127,3 107,8 148,4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  101,9 102,4 101,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,4 100,2 98,7
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  99,2 100,4 97,1
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,3 99,9 102,5
    Proizvodnja osnovnih metala  113,6 105,5 115,3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,3 100,3 99,4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,3 98,4 112,0
    Proizvodnja električne opreme  100,3 99,9 101,0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99,1 100,2 95,9
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101,1 100,3 101,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  98,1 99,6 100,1
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,2
    Ostala prerađivačke delatnosti  101,0 100,7 100,8
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  99,0 99,0 97,2
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  99,0 99,0 97,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  100,4 100,0 100,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  100,4 100,0 100,7
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  100,9 100,0 102,9
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  94,3 101,8 91,3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103,5 100,8 105,0
    Drumska saobraćajna sredstva  100,1 100,0 100,1
    Tečna goriva i maziva  126,9 107,9 148,4
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 99,9
    Električni aparati  99,7 99,5 100,7
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  96,2 94,6 99,3
    Obuća (kožna i gumena)  94,4 95,2 93,0