Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 035 od 22.02.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JANUARU 2019. godine je bio: 

OPIS  I/2019
Ø 2018
I/2019
XII/2018 
I/2019
I/2018 
Republika Srbija  99,6 99,8 100,6
Vojvodina  98,1 99,3 99,8

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
I/2019
Ø 2018 
I/2019
XiI/2018 
I/2019
I/2018
UKUPNO  99,6 99,8 100,6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  97,1 98,8 99,7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,4 100,1 101,0
    Kapitalni proizvodi  100,5 100,1 100,8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,3 100,0 96,8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,8 100,4 101,1
RUDARSTVO  102,6 100,6 103,0
    Eksploatacija uglja  100,0 100,0 100,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  94,5 103,9 103,2
    Ekspolatacija ruda metala  107,9 99,9 105,4
    Ostalo rudarstvo  100,1 100,1 99,9
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,4 99,8 100,6
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  100,7 100,7 100,2
    Proizvodnja pića  100,9 100,1 101,7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  101,8 98,1 111,5
    Proizvodnja tekstila  100,3 100,6 98,6
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,6 99,0 98,6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,4 100,1 96,1
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,9 100,1 101,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  102,7 102,8 104,2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  101,1 100,3 100,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  89,5 95,3 98,6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97,7 98,9 98,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,8 100,6 100,5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,7 99,8 105,0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,4 100,4 103,2
    Proizvodnja osnovnih metala  97,8 99,0 95,8
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  101,3 100,1 102,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,9 100,0 102,6
    Proizvodnja električne opreme  99,1 99,9 96,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,7 100,2 100,5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,8 100,3 99,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,1 100,2
    Ostala prerađivačke delatnosti  103,5 100,3 105,3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 101,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 101,7
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 102,4 103,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,0 100,0 92,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  101,3 99,5 103,8
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  88,3 95,5 96,7
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 99,9
    Električni aparati  97,9 99,9 92,1
    Drveni nameštaj  100,2 100,1 100,3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,6 99,0 98,6
    Obuća (kožna i gumena)  99,1 100,1 94,7