Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2020.

Prema Saopštenju RZS broj 36 od 21.02.2020. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JANUARU 2020. godine je bio: 

OPIS  I/2020
Ø 2019
I/2020
XII/2019
I/2020
I/2019
Republika Srbija  100,5 100,3 101,6
Vojvodina  100,7 101,0 103,1

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2020. godine po delatnostima 

OPIS
I/2020
Ø 2019
I/2020
XII/2019
I/2020
I/2019
UKUPNO  100,5 100,3 101,6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  101,4 100,9 103,9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,3 100,2 99,1
    Kapitalni proizvodi  100,1 99,9 99,5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,9 100,9 101,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,0 100,1 102,6
RUDARSTVO  99,1 99,4 100,6
    Eksploatacija uglja  100,9 100,0 106,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  96,0 96,2 104,0
    Ekspolatacija ruda metala  99,4 100,0 98,7
    Ostalo rudarstvo  100,1 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,4 100,5 101,6
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,3 100,3 102,8
    Proizvodnja pića  100,2 100,1 100,3
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  101,4 98,1 110,9
    Proizvodnja tekstila  99,4 99,4 99,5
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,4 100,7 98,4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,4 96,8 101,8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,6 100,8 102,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  98,8 100,6 96,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  96,5 99,8 98,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  102,1 103,6 110,8
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  98,7 100,2 99,5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,3 99,5 99,0
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  99,1 99,9 98,9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  100,3 99,5 101,3
    Proizvodnja osnovnih metala  99,3 101,0 97,7
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,6 100,4 99,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,4 100,0 101,5
    Proizvodnja električne opreme  100,7 100,9 100,3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2 100,2 100,7
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,8 99,8 99,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  101,7 100,0 107,7
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,0 100,5
    Ostale prerađivačke delatnosti  99,5 99,4 99,2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 101,2
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 101,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,6 100,0 102,8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,6 100,0 102,8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,3 102,3 102,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,1 100,0 100,6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,0 100,6 99,8
    Drumska saobraćajna sredstva  99,8 100,1 99,7
    Tečna goriva i maziva  102,3 103,2 112,6
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  102,0 102,2 101,3
    Drveni nameštaj  100,2 100,0 100,6
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,4 100,7 98,3
    Obuća (kožna i gumena)  101,9 95,6 102,5