Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 36 od 22.02.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JANUARU 2021. godine je bio: 

OPIS  I/2021
Ø 2020
I/2021
XII/2020
I/2021
I/2020
Republika Srbija  101,6 101,4 98,1
Vojvodina  102,6 102,8 93,6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
I/2020
Ø 2020
I/2021
XII/2020
I/2021
I/2020
UKUPNO 
101,6
101,4
98,1
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
101,8
102,7
90,0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
101,7
100,7
100,2
    Kapitalni proizvodi 
99,9
100,6
99,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
100,0
100,0
100,1
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
102,4
101,3
104,2
RUDARSTVO 
103,0
102,1
92,6
    Eksploatacija uglja 
93,8
100,0
91,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
114,6
108,9
74,1
    Ekspolatacija ruda metala 
101,8
101,3
98,2
    Ostalo rudarstvo 
100,1
100,0
100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
101,9
101,7
97,7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
103,0
101,4
104,8
    Proizvodnja pića 
100,8
100,3
101,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
105,3
103,0
113,5
    Proizvodnja tekstila 
99,9
102,4
101,1
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99,8
100,5
99,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
99,6
100,2
98,4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
100,2
99,4
98,8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
99,6
101,1
98,1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
99,2
99,9
98,2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
105,0
108,8
72,6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
103,3
101,7
99,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,2
100,0
101,7
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
99,6
100,2
98,3
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
99,4
99,5
99,3
    Proizvodnja osnovnih metala 
109,4
102,4
105,6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
98,9
100,3
98,3
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
96,9
100,5
96,6
    Proizvodnja električne opreme 
100,3
100,1
100,3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
101,4
101,4
101,4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
100,8
100,5
100,0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
100,0
100,0
100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti 
100,9
100,7
101,4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
100,0
100,0
100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
103,6
103,4
103,6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
103,6
103,4
103,6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
102,4
102,4
102,1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
100,2
100,1
100,2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
99,7
100,5
97,8
    Drumska saobraćajna sredstva 
99,9
100,0
98,8
    Tečna goriva i maziva 
105,4
109,0
71,9
    Metalni aparati za domaćinstvo 
100,0
100,0
100,0
    Električni aparati 
100,0
100,0
100,0
    Drveni nameštaj 
100,0
100,0
100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99,8
100,5
99,3
    Obuća (kožna i gumena) 
99,5
100,3
97,7