Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 222 od 5.08.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u julu 2011. godine je bio:
 

OPIS

7.2011.
Ø 2010.

7.2011.
6.2011.

7.2011.
7.2010.

7.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,6

100,1

115,5

109,2

Vojvodina

122,0

100,3

122,0

111,8

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2011. godine po delatnostimA
 
7.2011.
Ø 2010.
7.2011.
6.2011.
7.2011.
12.2010
.
1
2
3
4
UKUPNO
115,6
100,1
109,2
Po nameni potrošnje
     
Energija
123,4
100,8
116,1
Intermedijarni proizvodi, osim energije
109,5
99,3
103,9
Kapitalni proizvodi
104,4
100,0
100,1
Trajni proizvodi za široku potrošnju
107,7
100,0
99,9
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
116,9
100,0
110,2
RUDARSTVO
130,4
101,7
118,3
Eksploatacija uglja
130,8
100,0
130,0
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
136,1
103,4
114,3
Ekspolatacija ruda metala
108,0
99,6
101,7
Ostalo rudarstvo
106,1
100,0
103,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
113,2
99,9
106,7
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
125,5
99,3
114,9
Proizvodnja pića
114,5
100,0
110,2
Proizvodnja duvanskih proizvoda
111,8
101,9
110,6
Proizvodnja tekstila
117,1
99,9
115,6
Proizvodnja odevnih predmeta
117,4
101,9
104,3
Proizvodnja kože i predmeta od kože
103,7
100,0
103,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
102,2
100,2
101,6
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
107,2
100,7
102,3
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
110,2
100,0
95,9
Proizvodnja koksa i derivata nafte
122,7
101,3
111,7
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
111,4
100,0
108,1
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
106,6
99,3
104,4
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
100,1
100,3
95,6
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
98,4
96,9
97,2
Proizvodnja osnovnih metala
106,8
100,1
99,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
104,3
100,0
101,9
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
105,1
100,0
100,3
Proizvodnja električne opreme
105,3
99,9
98,1
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
104,1
100,1
98,3
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
101,6
99,7
99,4
Proizvodnja nameštaja
109,0
100,0
99,8
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
119,8
100,0
117,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
119,8
100,0
117,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
113,0
100,0
105,8
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
113,0
100,0
105,8
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,0
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
112,7
99,5
108,7
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
102,7
99,1
99,9
Drumska saobraćajna sredstva
107,3
100,1
100,1
Tečna goriva i maziva
126,0
100,4
115,0
Metalni aparati za domaćinstvo
108,2
100,0
100,1
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
114,2
101,9
102,1
Obuća (kožna i gumena)
105,7
100,0
106,6