Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 210 od 5.08.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u julu 2015. godine je bio:

OPIS VII/2015
Ø 2014
VII/2015
VI/2015
VII/2015
XII/2014
1 2 3 4
Republika Srbija 100,9 99,6 101,8
Vojvodina 100,6 99,2 104,7

 

 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2015. godine po delatnostima

 

OPIS VII/2015
Ø 2014
VII/2015
VI/2015
VII/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO 100,9 99,6 101,8
  Po nameni potrošnje
  Energija
97,3 98,9 102,3
  Intermedijarni proizvodi, osim energije
103,7 99,3 102,1
  Kapitalni proizvodi
101,0 100,2 101,2
  Trajni proizvodi za široku potrošnju
102,9 100,2 100,6
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju
101,6 100,2 101,3
RUDARSTVO
92,3 96,6 91,2
  Eksploatacija uglja
80,1 97,2 80,5
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
72,4 89,3 91,6
  Ekspolatacija ruda metala
111,1 97,0 98,7
  Ostalo rudarstvo
100,2 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 100,8 99,7 102,3
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,2 100,2 101,3
  Proizvodnja pića 108,1 100,0 105,8
  Proizvodnja duvanskih proizvoda 98,5 102,0 101,1
  Proizvodnja tekstila 105,9 100,0 105,6
  Proizvodnja odevnih predmeta 101,4 99,4 98,1
  Proizvodnja kože i predmeta od kože 99,9 100,0 100,0
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 101,6 100,0 100,2
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 105,0 95,9 103,6
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 95,0 100,0 97,5
  Proizvodnja koksa i derivata nafte 86,2 96,2 111,7
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 108,8 98,2 108,0
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 92,1 100,0 92,2
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,8 102,8 103,6
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 100,8 99,2 99,3
  Proizvodnja osnovnih metala 101,0 99,4 99,2
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 101,1 100,2 101,0
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,7 100,0 101,6
  Proizvodnja električne opreme 102,6 100,7 100,9
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 104,1 100,6 104,0
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,7 99,9 100,3
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja 102,4 100,0 100,0
  Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 102,9 100,0 102,8
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 102,9 100,0 102,8
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 106,7 100,8 101,1
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 106,7 100,8 101,1
  Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 104,4 100,0 105,3
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 106,9 98,9 102,1
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 100,3 99,4 99,6
  Drumska saobraćajna sredstva 98,7 100,0 100,0
  Tečna goriva i maziva 94,6 99,5 122,0
  Metalni aparati za domaćinstvo 104,5 100,8 102,6
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 102,3 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 101,6 99,4 97,9
  Obuća (kožna i gumena) 99,2 100,0 100,0