Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2020.

Prema Saopštenju RZS broj 214 od 5.08.2020. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JULU 2020. godine je bio: 

OPIS  VII/2020
Ø 2019
VII/2020
VI/2020
VII/2020
XII/2019
Republika Srbija  98,1 100,8 97,9
Vojvodina  94,2 101,5 94,5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2020. godine po delatnostima 

OPIS
VII/2020
Ø 2019
VII/2020
VI/2020
VII/2020
XII/2019
UKUPNO  98,1 100,8 97,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  92,1 102,1 91,6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97,4 100,0 98,2
    Kapitalni proizvodi  99,4 100,1 99,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101,0 100,0 100,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  103,6 100,7 102,6
RUDARSTVO  91,2 99,5 91,4
    Eksploatacija uglja  100,9 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  62,4 97,3 62,6
    Ekspolatacija ruda metala  94,2 99,5 94,8
    Ostalo rudarstvo  100,5 100,0 100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  97,6 101,0 97,6
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  104,1 100,8 103,1
    Proizvodnja pića  100,9 100,0 100,8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  111,4 102,7 107,7
    Proizvodnja tekstila  101,5 100,5 101,5
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,6 100,0 101,0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  98,2 98,8 93,7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,3 100,7 99,5
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96,4 98,6 98,2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  94,5 98,2 97,7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  69,9 110,7 70,9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  94,0 100,1 95,5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,6 100,2 99,8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97,5 99,7 98,2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  100,5 100,0 99,8
    Proizvodnja osnovnih metala  94,4 102,0 96,0
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,4 100,0 100,2
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,4 100,0 100,0
    Proizvodnja električne opreme  100,5 100,0 100,7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2 100,0 100,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  98,7 100,1 98,8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  101,7 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,4 100,0 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  100,3 100,0 100,2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,6 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,6 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,0 100,0 102,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,7 100,8 100,6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  97,8 100,2 98,5
    Drumska saobraćajna sredstva  98,6 100,0 98,9
    Tečna goriva i maziva  69,3 111,2 69,9
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  102,0 100,0 102,2
    Drveni nameštaj  100,4 100,0 100,2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,6 100,0 101,0
    Obuća (kožna i gumena)  97,5 98,3 91,4