Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 213 od 5.08.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JULU 2021. godine je bio: 

OPIS 
VII/2021
Ø 2020
VII/2021
VI/2021
VII/2021
VII/2020
Republika Srbija 
109,7
101,3
109,9
Vojvodina 
116,0
102,1
116,4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
VII/2021
Ø 2020
VII/2021
VI/2021
VII/2021
VII/2020
UKUPNO 
109,7
101,3
109,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
113,9
102,6
114,2
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
115,1
100,9
116,2
    Kapitalni proizvodi 
102,9
100,4
102,9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
103,2
100,3
103,1
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
105,0
101,0
104,5
RUDARSTVO 
113,0
101,6
114,3
    Eksploatacija uglja 
94,9
100,0
92,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
163,3
104,6
162,7
    Ekspolatacija ruda metala 
105,3
101,0
108,6
    Ostalo rudarstvo 
100,5
100,4
100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
111,5
101,6
111,7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
107,4
101,1
106,9
    Proizvodnja pića 
101,0
100,0
101,1
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
107,4
102,9
105,6
    Proizvodnja tekstila 
103,0
101,2
102,7
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99,2
99,3
98,4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
98,6
99,1
100,4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
104,0
102,4
104,0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
106,1
99,4
107,2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
99,5
99,9
100,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
142,0
107,6
143,9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
120,4
97,5
123,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
102,0
100,0
102,2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
113,0
100,2
113,8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
102,1
100,7
102,0
    Proizvodnja osnovnih metala 
155,1
105,2
158,9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
104,4
102,3
104,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
97,9
100,0
97,6
    Proizvodnja električne opreme 
102,6
101,5
102,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
106,8
100,3
106,8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
103,1
100,1
103,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
108,6
100,0
108,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101,9
100,7
101,7
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
109,7
100,3
109,8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
109,7
100,3
109,8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113,2
103,6
113,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
102,4
99,9
101,7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
111,3
101,0
112,2
    Drumska saobraćajna sredstva 
99,9
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
143,1
107,8
144,5
    Metalni aparati za domaćinstvo 
104,1
104,1
104,1
    Električni aparati 
97,9
100,0
97,9
    Drveni nameštaj 
109,1
100,0
109,1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99,1
99,3
98,4
    Obuća (kožna i gumena) 
98,1
98,7
100,6