Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 187 od 5.07.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2011. godine je bio:
OPIS
6.2011.
Ø 2010.
6.2011.
5.2011.
6.2011.
6.2010.
6.2011.
12.2010.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
115,5
100,0
115,8
109,1
Vojvodina
121,6
100,1
122,1
111,5
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2011. godine po delatnostima
   
  6.2011.
  Ø 2010.
  6.2011.
  5.2011.
  6.2011.
  12.2010.

  1

  2

  3

  4

  UKUPNO

  115,5

  100,0

  109,1

  Po nameni potrošnje

       

  Energija

  122,4

  100,2

  115,1

  Intermedijarni proizvodi, osim energije

  110,3

  98,9

  104,6

  Kapitalni proizvodi

  104,4

  100,1

  100,1

  Trajni proizvodi za široku potrošnju

  107,7

  100,0

  99,9

  Netrajni proizvodi za široku potrošnju

  116,9

  100,7

  110,2

  RUDARSTVO

  128,2

  100,8

  116,2

  Eksploatacija uglja

  130,8

  99,9

  130,1

  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

  131,6

  101,6

  110,5

  Ekspolatacija ruda metala

  108,3

  100,0

  102,1

  Ostalo rudarstvo

  106,1

  100,0

  103,1

  PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

  113,3

  99,9

  106,8

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda

  126,3

  100,1

  115,7

  Proizvodnja pića

  114,5

  102,9

  110,2

  Proizvodnja duvanskih proizvoda

  109,7

  100,0

  108,5

  Proizvodnja tekstila

  117,3

  100,0

  115,8

  Proizvodnja odevnih predmeta

  115,2

  101,0

  102,4

  Proizvodnja kože i predmeta od kože

  103,7

  100,0

  103,2

  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

  102,1

  99,7

  101,4

  Proizvodnja papira i proizvoda od papira

  106,5

  99,9

  101,6

  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

  110,2

  100,0

  95,9

  Proizvodnja koksa i derivata nafte

  121,1

  99,9

  110,3

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  111,4

  99,3

  108,1

  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

  107,3

  100,0

  105,1

  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

  99,8

  93,1

  95,3

  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

  101,5

  100,6

  100,2

  Proizvodnja osnovnih metala

  106,7

  100,0

  99,1

  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

  104,3

  100,0

  101,9

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  105,1

  100,0

  100,3

  Proizvodnja električne opreme

  105,4

  98,8

  98,3

  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

  106,7

  100,0

  101,4

  Proizvodnja motornih vozila i prikolica

  104,0

  100,1

  98,2

  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

  101,9

  102,7

  99,7

  Proizvodnja nameštaja

  109,0

  100,0

  99,8

  Ostale prerađivačke delatnosti

  100,0

  100,0

  100,0

  SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

  119,8

  100,0

  117,2

  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

  119,8

  100,0

  117,2

  SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

  113,0

  100,4

  105,8

  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

  113,0

  100,4

  105,8

  Izabrane grupe proizvoda

       

  Poljoprivredne mašine i oruđa

  109,2

  100,0

  107,1

  Hemijska sredstva za poljoprivredu

  113,3

  100,0

  109,2

  Elementi i materijal za ugrađ. u građ.

  103,6

  100,4

  100,8

  Drumska saobraćajna sredstva

  107,2

  100,2

  100,0

  Tečna goriva i maziva

  125,5

  102,2

  114,5

  Metalni aparati za domaćinstvo

  108,2

  100,0

  100,1

  Električni aparati

  102,4

  100,0

  100,0

  Drveni nameštaj

  108,2

  100,0

  100,0

  Odeća (tkanine i konfekcija)

  112,1

  101,0

  100,2

  Obuća (kožna i gumena)

  105,7

  100,0

  106,6