Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2018.

Prema Saopštenju RZS broj 185 od 5.07.2018. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2018. godine je bio: 

OPIS  VI/2018
Ø 2017
VI/2018
V2018 
VI/2018
XII/2017 
Republika Srbija  102,4 100,2 101,5
Vojvodina  104,4 100,8 103,8

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2018. godine po delatnostima 

OPIS VI/2018
Ø 2017 
VI/2018
V/2018 
VI/2018
XII/2017
UKUPNO 
102,4
100,2
101,5
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
107,7
101,0
105,8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
101,3
100,0
100,1
    Kapitalni proizvodi 
101,4
100,1
100,4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
96,2
100,0
96,8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
99,4
99,8
99,6
RUDARSTVO 
97,6
92,6
86,4
    Eksploatacija uglja 
100,1
100,0
100,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
131,3
98,8
117,4
    Ekspolatacija ruda metala 
83,2
83,2
66,8
    Ostalo rudarstvo 
99,2
100,0
99,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
102,8
100,5
102,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
99,0
99,9
99,6
    Proizvodnja pića 
100,2
100,0
100,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
108,7
100,0
106,3
    Proizvodnja tekstila 
97,0
99,4
98,8
    Proizvodnja odevnih predmeta 
101,6
97,5
96,4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
91,9
99,7
96,1
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
100,0
101,3
100,3
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
104,8
100,4
102,5
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
95,0
100,0
91,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
123,9
103,3
119,4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
98,6
100,9
101,3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,2
99,7
101,3
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
103,9
101,5
103,8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
102,1
100,6
102,3
    Proizvodnja osnovnih metala 
103,4
101,2
102,1
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
102,0
99,9
101,5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
111,2
100,0
102,6
    Proizvodnja električne opreme 
95,7
99,4
96,3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
99,5
100,0
99,3
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
99,5
100,1
99,6
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
95,8
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
100,6
100,0
100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti 
100,1
100,1
99,5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,0
100,0
100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,0
100,0
100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
100,4
100,0
100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
100,4
100,0
100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
101,2
100,0
101,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
91,7
97,8
97,2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
103,3
101,7
103,2
    Drumska saobraćajna sredstva 
100,0
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
124,0
102,5
119,3
    Metalni aparati za domaćinstvo 
105,3
100,0
100,0
    Električni aparati 
90,1
100,0
91,8
    Drveni nameštaj 
100,6
100,0
100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
101,6
97,5
96,4
    Obuća (kožna i gumena) 
88,8
99,6
94,5