Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 183 od 5.07.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JUNU 2021. godine je bio: 

OPIS 
VI/2021
Ø 2020
VI/2021
V/2021
VI/2021
VI/2020
Republika Srbija 
108,2
100,7
109,4
Vojvodina 
113,7
100,5
116,4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
VI/2021
Ø 2020
VI/2021
V/2021
VI/2021
VI/2020
UKUPNO 
108,2
100,7
109,4
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
110,9
101,3
114,4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
114,0
101,3
115,1
    Kapitalni proizvodi 
102,4
100,6
102,5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
102,8
100,4
102,8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
103,9
99,6
103,9
RUDARSTVO 
111,2
101,7
111,8
    Eksploatacija uglja 
94,9
100,0
92,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
156,0
107,4
153,3
    Ekspolatacija ruda metala 
104,3
100,0
106,9
    Ostalo rudarstvo 
100,1
100,0
100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
109,7
100,8
111,2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
106,3
99,7
106,2
    Proizvodnja pića 
101,0
100,3
101,0
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
104,4
100,0
105,3
    Proizvodnja tekstila 
101,8
99,6
102,2
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99,8
100,0
99,1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
99,5
100,2
100,1
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
101,6
101,1
102,4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
106,8
101,9
106,3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
99,7
100,1
99,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
132,0
103,5
148,4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
123,4
96,2
126,3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
102,0
100,0
102,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
112,8
102,1
113,2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
101,4
100,3
101,3
    Proizvodnja osnovnih metala 
147,4
106,7
153,6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
102,0
101,3
101,6
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
97,9
100,0
97,6
    Proizvodnja električne opreme 
101,1
100,4
101,1
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
106,5
100,0
106,5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
102,9
100,5
103,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
108,6
101,0
108,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101,2
100,1
101,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
109,4
100,6
109,4
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
109,4
100,6
109,4
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
109,3
100,0
109,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
102,5
100,0
102,7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
110,2
100,9
111,3
    Drumska saobraćajna sredstva 
99,9
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
132,8
103,5
149,4
    Metalni aparati za domaćinstvo 
100,1
100,0
100,0
    Električni aparati 
97,9
100,0
97,9
    Drveni nameštaj 
109,1
101,0
109,1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99,8
100,0
99,1
    Obuća (kožna i gumena) 
99,4
100,3
100,2