Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 150 od 6.06.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2011. godine je bio:

OPIS

5.2011.
Ø 2010.

5.2011.
4.2011.

5.2011.
5.2010.

5.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,4

99,5

117,0

109,0

Vojvodina

121,5

98,2

124,0

111,4

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda  u RS u MAJU 2011. godine po delatnostima
 
5.2011.
Ø 2010.
5.2011.
4.2011.
5.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
115,4
99,5
109,0
Po nameni potrošnje
Energija
122,1
99,4
114,9
Intermedijarni proizvodi, osim energije
111,5
99,6
105,8
Kapitalni proizvodi
104,2
98,9
99,9
Trajni proizvodi za široku potrošnju
107,7
99,9
99,9
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
116,2
99,8
109,5
RUDARSTVO
127,2
99,6
115,3
Eksploatacija uglja
130,9
114,2
130,1
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
129,5
90,8
108,7
Ekspolatacija ruda metala
108,3
100,1
102,1
Ostalo rudarstvo
106,1
100,0
103,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
113,4
99,4
106,9
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
126,2
99,6
115,6
Proizvodnja pića
111,3
100,1
107,1
Proizvodnja duvanskih proizvoda
109,7
100,0
108,5
Proizvodnja tekstila
117,3
100,0
115,8
Proizvodnja odevnih predmeta
114,0
99,1
101,4
Proizvodnja kože i predmeta od kože
103,7
100,0
103,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
102,4
101,5
101,7
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
106,7
99,9
101,8
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
110,2
100,0
95,9
Proizvodnja koksa i derivata nafte
121,2
97,2
110,4
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
112,2
98,9
108,8
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
107,3
100,6
105,1
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
107,2
100,3
102,4
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
100,9
99,6
99,6
Proizvodnja osnovnih metala
106,7
99,2
99,1
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
104,3
99,3
101,9
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
105,1
100,0
100,3
Proizvodnja električne opreme
106,8
98,9
99,5
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
103,9
95,8
98,1
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
99,2
97,2
97,1
Proizvodnja nameštaja
109,0
99,9
99,8
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
119,8
100,1
117,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
119,8
100,1
117,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
112,6
102,7
105,4
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
112,6
102,7
105,4
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,0
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
113,3
99,9
109,2
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
103,3
99,1
100,4
Drumska saobraćajna sredstva
106,9
94,2
99,8
Tečna goriva i maziva
122,9
96,1
112,1
Metalni aparati za domaćinstvo
108,2
100,0
100,1
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
111,0
99,1
99,2
Obuća (kožna i gumena)
105,7
100,0
106,6