Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 151 od 5.06.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2014. godine je bio:

OPIS  V/2014
Ø 2013 
V/2014
IV/2014
V/2014
XII/2013 
Republika Srbija  100,6 100,3 100,8
Vojvodina  99,3 100,3 100,8

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u maju 2014. godine po delatnostima

OPIS V/2014
Ø2013
V/2014
IV/2014
V/2014
XII/2013
2 3 4
UKUPNO  100,8 100,2 100,8
Po nameni potrošnje 
    Energija  102,9 100,1 100,8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,0 100,3 101,7
    Kapitalni proizvodi  99,6 100,1 100,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,7 100,0 100,2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,2 100,3 100,1
RUDARSTVO  96,5 100,9 103,0
    Eksploatacija uglja  103,4 101,7 103,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  98,1 101,4 100,0
    Ekspolatacija ruda metala  86,3 100,0 105,8
    Ostalo rudarstvo  100,7 100,0 100,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,9 100,2 100,7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  98,3 100,6 100,2
    Proizvodnja pića  102,1 100,0 101,7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107,3 100,0 99,8
    Proizvodnja tekstila  100,6 100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,0 99,6 97,7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,0 100,0 102,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  104,2 101,7 104,5
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  98,6 101,0 99,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,6 100,0 101,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  94,9 99,6 101,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  105,2 100,3 103,1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,4 100,0 98,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,2 100,3 101,1
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,5 100,0 101,7
    Proizvodnja osnovnih metala  99,2 99,5 101,2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,5 100,0 100,2
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  101,2 100,0 101,1
    Proizvodnja električne opreme  99,4 100,5 99,7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99,9 99,5 100,0
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  97,0 100,8 99,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,6 100,0 100,2
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,0 100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,0 100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  108,3 101,0 105,6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108,3 101,0 105,6
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  100,4 98,3 98,8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102,3 100,0 101,3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103,7 100,7 102,8
    Drumska saobraćajna sredstva  93,6 100,9 97,0
    Tečna goriva i maziva  90,7 98,6 102,0
    Metalni aparati za domaćinstvo  101,6 100,0 100,3
    Električni aparati  100,4 100,0 100,1
    Drveni nameštaj  100,6 100,0 100,2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  97,7 99,5 97,4
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 100,0 100,0