Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 151 od 5.06.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2017. godine je bio: 

OPIS  V/2017
Ø 2016
V/2017
IV/2017 
V/2017
XII/2016
Republika Srbija  103.3 99.0 101.4
Vojvodina  104.3 97.6 101.2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2017. godine po delatnostima

OPIS V/2017
Ø 2016
V/2017
IV/2017
V/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 103.3 99.0 101.4
Po nameni potrošnje
  Energija  105.4 96.9 100.0
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 104.5 99.0 103.0
  Kapitalni proizvodi  103.0 100.3 101.6
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 101.1 100.2 101.1
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.7 100.4 101.3
RUDARSTVO 119.3 92.8 100.7
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 121.3 92.4 96.4
    Eksploatacija ruda metala 134.7 89.0 102.7
    Ostalo rudarstvo 100.2 99.8 100.1
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 103.7 98.9 101.8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101.9 100.8 102.5
    Proizvodnja pića                                             100.1 99.4 100.2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             112.2 100.0 98.0
    Proizvodnja tekstila                                         96.4 98.8 98.2
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 95.6 100.3 94.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         95.6 99.3 96.2
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 101.2 99.3 100.0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101.6 100.5 101.1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               77.7 100.2 104.4
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           118.4 90.5 100.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 102.5 98.5 102.9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     100.0 100.0 100.8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     102.5 99.7 103.7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         103.1 100.2 101.6
    Proizvodnja osnovnih metala                                 117.1 98.2 108.8
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         103.0 100.8 102.9
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   109.4 101.4 104.3
    Proizvodnja električne opreme                                 100.4 99.7 100.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.4 100.0 100.4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.9 99.7 100.1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   106.8 112.3 108.4
    Proizvodnja nameštaja                                       102.3 100.0 102.3
    Ostale prerađivačke delatnosti                               107.0 99.9 106.7
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 99.9 100.3 100.0
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 99.9 100.3 100.0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 100.4 100.0 100.0
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               100.4 100.0 100.0
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.6 100.0 101.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 92.2 99.9 99.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 104.9 99.7 102.2
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 117.1 89.9 99.6
    Metalni aparati za domaćinstvo 100.0 100.0 100.0
    Električni aparati 99.4 99.4 99.3
    Drveni nameštaj 102.5 100.0 102.4
    Odeća (tkanine i konfekcija) 95.6 100.3 94.0
    Obuća (kožna i gumena) 93.9 99.0 94.7