Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2018.

 Prema Saopštenju RZS broj 150 od 5.06.2018. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2018. godine je bio: 

OPIS  V/2018
Ø 2017
V/2018
IV/2018 
V/2018
XII/2017 
Republika Srbija  102,1 101,0 101,3
Vojvodina  103,7 102,4 103,0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2018. godine po delatnostima 

OPIS V/2018
Ø 2017 
V/2018
IV/2018 
V/2018
XII/2017
UKUPNO  102,1 101,0 101,3
    Po nameni potrošnje 
    Energija  106,6 103,1 104,7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  101,3 100,4 100,1
    Kapitalni proizvodi  101,3  100,0 100,3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  96,2 99,9 96,8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,6  100,0 99,8
RUDARSTVO  105,4 106,3 93,4
    Eksploatacija uglja  100,1  100,0 100,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  132,8 111,2 118,8
    Ekspolatacija ruda metala  100,0 109,7 80,3
    Ostalo rudarstvo  99,2 99,9 99,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  102,3  101,1 101,8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99,1  99,9 99,7
    Proizvodnja pića  100,2  100,1 100,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,7  100,0 106,3
    Proizvodnja tekstila  97,6  99,0 99,4
    Proizvodnja odevnih predmeta  104,2 100,2 98,9
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  92,2  99,0 96,4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  98,8 101,6 99,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  104,4 100,2 102,1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,0 99,8 91,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  119,9 110,0 115,6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97,7 100,5 100,4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  101,4 100,0 101,6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102,4 99,9 102,2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,5 100,2 101,7
    Proizvodnja osnovnih metala  102,2 99,8 100,8
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  102,1 100,0 101,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  111,2 100,7 102,6
    Proizvodnja električne opreme  96,2 99,7 96,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99,5 99,3 99,3
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,4 99,9 99,5
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  95,8 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,6 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,1 100,5 99,4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,0 100,0 100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,0 100,0 100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  100,4 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  100,4 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101,2 100,0 101,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  93,7 102,6 99,3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  101,6 101,3 101,5
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  120,9 109,8 116,3
    Metalni aparati za domaćinstvo  105,3 100,0 100,0
    Električni aparati  90,1 99,9 91,9
    Drveni nameštaj  100,6 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  104,3 100,2 98,9
    Obuća (kožna i gumena)  89,2 98,5 94,9