Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 147 od 5.06.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MAJU 2019. godine je bio: 

OPIS  V/2019
Ø 2018
V/2019
IV/2019
V/2019
XII/2018 
Republika Srbija  101,3 100,1 101,6
Vojvodina  102,5 100,4 103,8

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
V/2019
Ø 2018 
V/2019
IV/2019
V/2019
XII/2018
UKUPNO  101,3 100,1 101,6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  101,8 100,3 103,6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,6 99,5 100,2
    Kapitalni proizvodi  100,2 99,9 99,8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,2 100,0 99,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,3 100,6 101,9
RUDARSTVO  106,1 100,3 104,0
    Eksploatacija uglja  106,1 106,1 106,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  111,8 100,1 122,9
    Ekspolatacija ruda metala  107,9 99,8 99,9
    Ostalo rudarstvo  100,6 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101,5 100,1 101,9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,0 100,6 102,1
    Proizvodnja pića  101,1 100,0 100,2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,7 100,0 104,7
    Proizvodnja tekstila  99,8 98,0 100,0
    Proizvodnja odevnih predmeta  100,8 99,5 101,2
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  97,5 99,6 98,2
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,8 100,0 100,0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,8 99,2 100,0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  104,2 101,3 103,4
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  105,4 100,8 112,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  100,8 101,1 102,0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,6 100,0 100,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,4 99,7 99,5
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,6 100,2 101,6
    Proizvodnja osnovnih metala  96,3 98,0 97,5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,9 99,3 99,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  97,5 100,0 96,6
    Proizvodnja električne opreme  98,8 100,0 99,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,3 100,0 100,8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,9 100,0 100,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  106,4 99,7 106,4
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,0 100,1
    Ostale prerađivačke delatnosti  102,3 100,0 99,2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 100,0 102,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,6 99,9 100,6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  101,5 100,2 99,7
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  105,6 100,6 114,3
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  97,1 100,0 99,1
    Drveni nameštaj  100,2 100,0 100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  100,9 99,5 101,2
    Obuća (kožna i gumena)  96,5 99,5 97,5