Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 150 od 4.06.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MAJU 2021. godine je bio: 

OPIS 
V/2021
Ø 2020
V/2021
IV/2021
V/2021
V/2020
Republika Srbija  107,5 101,3 109,9
Vojvodina  113,1 102,0 119,6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
V/2021
Ø 2020
V/2021
IV/2021
V/2021
V/2020
UKUPNO  107,5 101,3 109,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  109,5 102,0 118,2
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  112,5 101,8 113,1
    Kapitalni proizvodi  101,8 100,6 101,9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102,4 102,8 102,4
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  104,4 100,3 104,7
RUDARSTVO  109,4 101,1 114,9
    Eksploatacija uglja  94,9 101,2 92,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  145,3 104,1 188,3
    Ekspolatacija ruda metala  104,3 100,2 106,9
    Ostalo rudarstvo  100,1 100,0 100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  108,8 101,5 111,9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  106,6 100,7 106,9
    Proizvodnja pića  100,7 99,9 100,8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  104,4 100,0 105,3
    Proizvodnja tekstila  102,3 100,8 101,8
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,8 99,8 99,0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,3 99,5 101,4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,4 99,9 101,5
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  104,8 101,4 103,4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  99,6 100,3 98,8
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  127,5 105,3 170,6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  128,3 100,9 128,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  102,0 100,1 102,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  110,5 100,5 110,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,1 100,7 101,5
    Proizvodnja osnovnih metala  138,1 106,9 143,7
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,7 100,3 100,4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  97,9 100,0 97,6
    Proizvodnja električne opreme  100,7 100,4 100,9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  106,5 104,8 106,5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  102,4 100,4 102,9
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  107,6 106,8 107,5
    Ostale prerađivačke delatnosti  101,1 99,3 101,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  108,7 103,8 108,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108,7 103,8 108,7
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  109,3 104,3 109,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102,5 103,3 102,7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  109,2 101,7 106,4
    Drumska saobraćajna sredstva  99,9 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  128,2 105,5 181,7
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,1 100,0 100,0
    Električni aparati  97,9 100,0 97,9
    Drveni nameštaj  108,0 107,3 108,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,8 99,8 99,0
    Obuća (kožna i gumena)  99,1 99,3 101,9