Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 91 od 5.04.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2011. godine je bio:

OPIS

3.2011.
Ø 2010.

3.2011.
2.2011.

3.2011.
3.2010.

3.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

113,1

101,9

117,1

106,8

Vojvodina

120,8

103,3

127,8

110,7

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS u MARTU 2011. godine po delatnostima
 
3.2011.
Ø 2010.
3.2011.
2.2011.
3.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
113,1
101,9
106,8
Po nameni potrošnje
Energija
114,2
103,1
107,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
112,7
101,6
107,0
Kapitalni proizvodi
105,4
100,6
101,0
Trajni proizvodi za široku potrošnju
107,8
100,0
100,0
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
115,1
101,7
108,5
RUDARSTVO
125,5
106,9
113,7
Eksploatacija uglja
114,6
102,0
113,9
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
138,7
112,0
116,5
Ekspolatacija ruda metala
104,6
100,0
98,6
Ostalo rudarstvo
104,2
98,2
101,3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
113,0
101,8
106,5
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
125,8
103,1
115,2
Proizvodnja pića
108,9
100,1
104,8
Proizvodnja duvanskih proizvoda
104,8
100,0
103,6
Proizvodnja tekstila
117,6
101,6
116,1
Proizvodnja odevnih predmeta
123,1
102,1
109,4
Proizvodnja kože i predmeta od kože
103,3
100,0
102,8
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
120,8
103,5
102,2
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
107,2
100,6
102,3
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
110,2
95,9
95,9
Proizvodnja koksa i derivata nafte
115,8
104,4
105,4
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
114,0
103,0
110,5
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
106,4
104,3
104,2
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
106,6
100,7
101,9
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
101,7
99,9
100,4
Proizvodnja osnovnih metala
107,9
99,8
100,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
105,0
100,0
102,6
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
105,1
100,0
100,3
Proizvodnja električne opreme
110,0
100,0
102,6
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
108,8
104,1
102,7
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
100,0
98,7
97,9
Proizvodnja nameštaja
109,2
100,0
100,0
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
107,0
100,0
104,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
107,0
100,0
104,7
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
109,6
100,5
102,6
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
109,6
100,5
102,6
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,1
101,3
107,0
Hemijska sredstva za poljoprivredu
113,3
99,5
109,3
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
104,1
100,1
101,3
Drumska saobraćajna sredstva
113,2
107,2
105,6
Tečna goriva i maziva
112,3
102,0
102,4
Metalni aparati za domaćinstvo
108,2
100,0
100,1
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
119,7
101,5
107,0
Obuća (kožna i gumena)
103,9
101,0
104,8