Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 91 od 5.04.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2013. godine je bio:

OPIS III/2013
Ø 2012.
III/2013
II/2013
III/2013
XII/2012
1 2 3 4
Republika Srbija 103,5 100,0 100,6
Vojvodina 103,0 99,7 99,8

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2013. godine po delatnostima
  III/2013
Ø2012
III/2013
II/2013
III/2013
XII/2012
1 2 3 4
UKUPNO 103,5 100,0 100,6
Po nameni potrošnje
Energija 101,0 100,1 101,2
Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,2 99,5 99,8
Kapitalni proizvodi 101,7 100,0 100,0
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 107,4 100,3 101,0
RUDARSTVO 107,8 101,2 100,2
Eksploatacija uglja 100,3 100,0 100,2
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 88,4 100,9 91,8
Ekspolatacija ruda metala 126,3 102,8 102,8
Ostalo rudarstvo 101,7 100,0 100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 103,4 99,9 100,3
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 108,2 99,2 98,8
Proizvodnja pića 108,4 100,0 102,3
Proizvodnja duvanskih proizvoda 109,4 100,0 105,5
Proizvodnja tekstila 100,9 100,2 99,8
Proizvodnja odevnih predmeta 101,0 97,5 97,4
Proizvodnja kože i predmeta od kože 105,3 101,0 101,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 104,0 100,0 107,3
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 98,0 97,4 99,1
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 108,4 114,7 114,7
Proizvodnja koksa i derivata nafte 97,9 100,1 100,0
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 102,1 100,7 99,3
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 105,4 100,7 105,9
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,0 100,0 101,1
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 101,7 100,0 99,8
Proizvodnja osnovnih metala 100,8 99,3 99,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 100,0
Proizvodnja električne opreme 99,6 97,5 99,0
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 102,1 99,9 99,9
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 101,7 99,9 99,9
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 101,0 100,0 100,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 101,0 100,0 100,6
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 119,8 100,9 117,6
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 119,8 100,9 117,6
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 101,8 99,5 99,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu 101,8 101,6 94,1
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 102,1 100,0 100,6
Drumska saobraćajna sredstva 102,1 99,8 99,8
Tečna goriva i maziva 101,1 100,4 99,0
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 101,1 97,2 97,2
Obuća (kožna i gumena) 103,3 101,7 101,7