Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 89 od 4.04.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2014. godine je bio:

OPIS  III/2014
Ø 2013 
III/2014
II/2014
III/2014
XII/2013 
Republika Srbija  100,3 100,2 100,4
Vojvodina  98,7 100,1 100,2

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u martu 2014. godine po delatnostima

OPIS III/2014
Ø2013 
III/2014
II/2014
III/2014
XII/2013 
UKUPNO  100,3 100,2 100,4
Po nameni potrošnje 
    Energija  102,5 100,0 100,4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98,7 100,4 101,4
    Kapitalni proizvodi  99,3 99,9 100,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,8 100,2 99,8
RUDARSTVO  95,5 99,9 102,0
    Eksploatacija uglja  101,5 100,4 101,2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  96,0 98,0 97,9
    Ekspolatacija ruda metala  86,6 99,9 106,1
    Ostalo rudarstvo  100,7 100,0 100,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,1 100,2 100,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,0 99,9 99,4
    Proizvodnja pića  101,8 101,5 101,8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107,3 100,0 99,8
    Proizvodnja tekstila  100,6 100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,4 100,3 97,8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,0 102,0 102,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,5 100,1 103,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,3 102,6 101,1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,6 101,9 101,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  92,9 99,5 100,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  104,3 100,7 101,9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  98,8 99,2 98,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,0 100,0 99,9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,2 100,3 101,6
    Proizvodnja osnovnih metala  98,0 100,9 101,5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,9 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  101,2 100,0 101,1
    Proizvodnja električne opreme  99,7 99,2 100,4
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  99,2 100,1 100,3
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  96,2 99,8 99,8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,2 100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,2 100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  107,3 100,0 104,5
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  107,3 100,0 104,5
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,1 100,3 100,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102,3 104,6 101,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102,6 100,0 102,2
    Drumska saobraćajna sredstva  94,4 99,2 99,3
    Tečna goriva i maziva  88,7 100,2 101,1
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,6 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,3 100,4 97,5
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 100,0 100,0